หน้าแรก แท็ก ร่วมแสดงความยินดีกับวิศวกรรมการบิน รุ่นที่ 50 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

แท็ก: ร่วมแสดงความยินดีกับวิศวกรรมการบิน รุ่นที่ 50 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ร่วมแสดงความยินดีกับวิศวกรรมการบิน รุ่นที่ 50 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

พีระเทพ-นารถฤดี รุ่งชีวิน (ปู่-ย่า) อดีตกรรมการผู้จัดการบริษัท การค้าอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด (กลุ่มน้ำตาลวังขนาย) ร่วมแสดงความยินดีกับ ณฤพล นภาสกุลคู ที่เข้ารับปริญญาบัตรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบิน รุ่นที่ 50 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี อำไพพรรณ-สุธี นภาสกุลคู (พ่อ-แม่) ผู้บริหารบริษัท แมสคอท คอมมิวนิเคชั่น จำกัด...

MOST POPULAR

สำนักงาน คปภ. ส่งสัญญาณเตือน “ประชาชน” พิจารณาข้อมูลรอบด้านก่อนทำประกันภัยพร้อมเกาะติดสถานการณ์ใกล้ชิด กรณีบริษัท “สินมั่นคงประกันภัย” ฟื้นฟูกิจการ

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ต่อมาศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้บริษัทฯ ฟื้นฟูกิจการ และแต่งตั้งบริษัทฯ เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ส่งผลให้อำนาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของบริษัทฯ และบรรดาสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล ตกแก่บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ทำแผนฯ...

ไอยราพาเที่ยว

HOT NEWS