หน้าแรก แท็ก รมว. คลังเยี่ยมชมลูกค้าวิสาหกิจชุมชนบ้านนาเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี

แท็ก: รมว. คลังเยี่ยมชมลูกค้าวิสาหกิจชุมชนบ้านนาเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี

รมว. คลังเยี่ยมชมลูกค้าวิสาหกิจชุมชนลำไยพญาแก้ว จังหวัดน่าน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยพญาแก้ว จังหวัดน่าน ซึ่งดำเนินธุรกิจการปลูกและส่งออกลำไยจำหน่ายยังประเทศคู่ค้า โดยเน้นการนำนวัตกรรมมาปรับใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต ซึ่งในปี 2564 ที่ผ่านมาสามารถจำหน่ายลำไยได้จำนวน 1,800 ตัน เป็นเงินกว่า 27 ล้านบาท นอกจากนี้กลุ่มแปลงใหญ่ลำไยพญาแก้วยังเข้าร่วมโครงการของ ธ.ก.ส. ในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมหลายโครงการ ได้แก่ โครงการชุมชนอุดมสุข โครงการธนาคารต้นไม้และโครงการคาร์บอนเครดิต โดย ธ.ก.ส....

รมว. คลังเยี่ยมชมลูกค้าวิสาหกิจชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ   

    นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคันนาทองคำ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งประกอบธุรกิจฟาร์มศุขเมลอน & ผักสลัด ดำเนินธุรกิจปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ได้แก่ ผักสลัดสายพันธุ์ต่าง ๆ มะเขือเทศทานสดหลากชนิด เมล่อน เป็นต้น ซึ่งมีการควบคุมระบบการให้น้ำ สารอาหารและอุณหภูมิด้วยระบบตรวจจับอัตโนมัติและปลูกในระบบโรงเรือนทั้งหมด ซึ่งในอนาคตจะเพิ่มการ ปลูกพืชสมุนไพรไทยเพื่อยกระดับชุมชนต่อไป ซึ่ง ธ.ก.ส....

รมว. คลังเยี่ยมชมลูกค้าวิสาหกิจชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี

   นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมการรวบรวมและแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของกลุ่มเม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านคำนกเปล้า อำเภอสว่างวีระวงษ์ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งดำเนินธุรกิจการปลูกและแปรรูปมะม่วงหิมพานต์ โดยเน้นการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ สด ใหม่ สะอาด นอกจากนั้นยังช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อีกด้วย        โดยธ.ก.ส. เป็นผู้สนับสนุนเงินทุนผ่านโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย กว่า 500,000...

รมว. คลังเยี่ยมชมลูกค้าวิสาหกิจชุมชนบ้านนาเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านนาเจริญ กลุ่มผู้ผลิตข้าวดาวพระศุกร์ ที่ปลูกด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค อาทิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้องหอมมะลิ 105 ข้าวเหนียวดำ ข้าวทับทิมชุมแพ (อุบล) และข้าวสามเสี่ยว โดยได้ให้แนวคิดการดำเนินงานแก่เกษตรกรรุ่นใหม่และชมผลิตภัณฑ์ข้าวของวิสาหกิจชุมชน ซึ่งธ.ก.ส. เป็นผู้สนับสนุนผ่านสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย โดยมีนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่ให้การต้อนรับ...

MOST POPULAR

วช เปิดเวทีสร้างการรับรู้ Triup Act พรบ.ฉบับใหม่ปลดล้อคงานวิจัย นำประเทศไทยสู่การพัฒนา ในงานวันนักประดิษฐ์ ปี 2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ( วช ) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดงาน วันนักประดิษฐ์ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยสิ่งประดิษฐ์์และนวัตกรรม ระหว่าง 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อีเว้นท์ ฮอล 100-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการ...

HOT NEWS