หน้าแรก แท็ก รมว. คลังเยี่ยมชมงานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง จังหวัดศรีสะเกษ

แท็ก: รมว. คลังเยี่ยมชมงานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง จังหวัดศรีสะเกษ

รมว. คลังเยี่ยมชมงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีเกษตรผลไม้บ้านโหล่น จังหวัดชัยภูมิ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีเกษตรผลไม้บ้านโหล่น จังหวัดชัยภูมิ ที่รวมกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงในอำเภอหนองบัวแดงกว่า 150 ราย ที่ปลูกบนพื้นที่กว่า 4,000 ไร่ โดยผลิตมะม่วงคุณภาพหลากหลายสายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง ฟ้าลั่นและเขียวเสวย และส่งจำหน่ายไปยังตลาดทั้งในและต่างประเทศได้ตลอดปี เช่น ประเทศจีน เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย และรัสเซีย เป็นต้น โดยมีผลผลิตเฉลี่ยปีละมากกว่า...

รมว. คลังเยี่ยมชมงานวิสาหกิจชุมชนปลูกกล้วยหอมทอง จังหวัดชัยภูมิ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานวิสาหกิจชุมชนปลูกกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออกหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ที่เกิดจากการรวมกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการผลิตพืชปลอดภัย โดยริเริ่มปลูกกล้วยหอมทองที่เน้นกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดสารเคมี ทำให้สามารถผลิตกล้วยหอมทองได้ทุกสัปดาห์ มีการขยายหน่อพันธุ์กล้วยสำหรับจำหน่ายให้กับสมาชิก การแปรรูปกล้วยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และการผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิต จุดเด่นสำคัญคือ พื้นที่การปลูกกล้วยหอมทองของกลุ่ม เป็นพื้นที่ต้นน้ำบริเวณเชิงเขาซึ่งเคยเป็นเหมืองแร่ทองคำ จึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุ ทำให้กล้วยหอมทองหนองบัวแดงมีรสชาติ หอม อร่อย และเหนียวนุ่ม นอกจากนี้ ทางกลุ่มยังมีการแปรรูปผลผลิตที่หลากหลาย พร้อมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัยและมีมาตรฐานระดับสากล ทำให้มีเครือข่ายธุรกิจในการจำหน่ายผลผลิตกว่า...

รมว. คลังเยี่ยมชมงานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง จังหวัดศรีสะเกษ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีการรวมกลุ่มเกษตรกรในการทำนา ปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ โดยนำปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชน พร้อมเดินหน้าพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศน์ในชุมชน โดยมีนายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ และพนักงานในพื้นที่เข้าร่วม ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 24...

MOST POPULAR

ศุภาลัย ฉลอง 35 ปียิ่งใหญ่ ย้ำจุดยืนผู้นำอสังหาฯระดับประเทศ พร้อมเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

ตบมจ. ศุภาลัย ฉลองครบรอบ 35 ปีบนเส้นทางแห่งความสำเร็จ พร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ 4 อย่างแข็งแกร่ง มุ่งมั่นเป็นผู้นำการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับประเทศ ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับทุกความต้องการที่อยู่อาศัย รวมถึงให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และยึดแนวคิดการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

HOT NEWS