หน้าแรก แท็ก รมว. คลังเยี่ยมชมงานลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดระยอง

แท็ก: รมว. คลังเยี่ยมชมงานลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดระยอง

รมว. คลังเยี่ยมชมงานลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหารและอำนาจเจริญ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด อำเภอ หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ผู้ประกอบการด้านเนื้อโคขุนครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ได้แก่ การสนับสนุนพันธุ์โคเนื้อให้เกษตรกร การแปรรูปเนื้อโคขุนและอาหารสัตว์ รวมถึงการจัดจำหน่ายที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานสากล ทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพสูงจนเป็นที่นิยมของชาวจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดอื่นๆ จากนั้นเดินทางไปยังจังหวัดอำนาจเจริญ เยี่ยมชมงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นต้นแบบองค์กรเกษตรกรและชุมชนในการผลิตข้าวอินทรีย์ของจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยกระบวนการรวบรวม การตรวจสอบคุณภาพและแปรรูปผลผลิตที่มีมาตรฐาน...

รมว. คลังเยี่ยมชมงานลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดระยองและจันทบุรี

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานสวนคุณตุ้ม - คุณตู่ จังหวัดระยอง ดำเนินงานปลูกทุเรียนกว่า 8 สายพันธุ์ที่มีความหลากหลาย และมีการบริหารจัดการน้ำไว้ใช้ตลอดปีด้วยการขุดบ่อไว้เก็บน้ำฝน ซึ่งต่อมามีการพัฒนาพื้นที่สวนทุเรียนให้เป็นจุดเช็คอินสำหรับนักท่องเที่ยวที่สามารถเข้ามาเยี่ยมชม ชิมและช้อปทุเรียนได้ที่สวน พร้อมบริการจัดส่งทุเรียนถึงหน้าบ้านลูกค้า และ โดยสวนคุณตุ้ม-คุณตู่ ได้ขยายช่องทางในการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีได้โดยตรงอีกด้วย จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี ที่ดำเนินธุรกิจให้บริการทางการเงิน ทั้งการฝาก -...

รมว. คลังเยี่ยมชมงานลูกค้าวิสาหกิจชุมชน จังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานี

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานวิสาหกิจชุมชนขุขันธ์ซุปเปอร์กรีน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานคันนาทองคำ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งประกอบธุรกิจฟาร์มศุขเมลอน & ผักสลัด ดำเนินธุรกิจปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ได้แก่ ผักสลัดสายพันธุ์ต่าง ๆ มะเขือเทศทานสดหลากชนิด และเมล่อน เป็นต้น ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการควบคุมระบบการให้น้ำ สารอาหารและอุณหภูมิด้วยระบบตรวจจับอัตโนมัติและปลูกในระบบโรงเรือนทั้งหมด ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพและมีกระบวนการผลิตที่ปลอดสารพิษ จากนั้น เดินทางไปเยี่ยมชมงานวิสาหกิจชุมชนฟรุตฟาร์ม จังหวัดอุบลราชธานี ที่ดำเนินธุรกิจปลูกกล้วยหอมทองจำหน่ายไปยังร้านสะดวกซื้อเซเว่น...

รมว. คลังเยี่ยมชมงานลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดเชียงใหม่

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยนายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลังและกรรมการ ธ.ก.ส. นายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่เยี่ยมชมบริษัท มิสเตอร์บ๊อกซ์ ไนน์ตี้วัน จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตกล่องและบรรจุภัณฑ์ไม้ โดยใช้นวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้า อาทิ กล่องเอนกประสงค์ กล่องของขวัญ เป็นต้น โดย...

รมว. คลังเยี่ยมชมงานลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดระยอง

    นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านทะเลน้อย ซึ่งเป็นชุมชนอุดมสุขของ ธ.ก.ส. และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุมชนมีการดำเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเยี่ยมชมความสวยงามของลำน้ำประแสร์ ธุรกิจบ้านพักโฮมสเตย์ กลุ่มอาชีพผู้เพาะผักกระชับ กลุ่มจักรสานและผู้ผลิตปลาเค็ม ซึ่ง ธ.ก.ส. เป็นผู้สนับสนุนสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยกว่า 500,000 บาท ในการพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมธุรกิจสวนทุเรียนของคุณประยูร ตรงชื่น จังหวัดระยอง ซึ่งดำเนินธุรกิจ...

MOST POPULAR

ธ.ก.ส. เพิ่มช่องทางการขอสินเชื่อผ่านระบบ BAAC Mobile LINE Official: BAAC Family และเว็บไซต์ ธ.ก.ส. เริ่ม...

         ธ.ก.ส. เพิ่มช่องทางการให้บริการลงทะเบียนขอสินเชื่อในโครงการต่างๆ ด้วยตนเอง ผ่านทางระบบ BAAC  Mobile  LINE Official: BAAC Family และเว็บไซต์ ธ.ก.ส. ตอบโจทย์การเงินยุคใหม่ พร้อมประเดิมการเปิดบริการฝากสลากถุงเงิน หน่วยละ 100 บาท ลุ้น 100,000 บาท 900 รางวัลทุกเดือน เริ่มตั้งแต่ 17 มิถุนายนนี้ เป็นต้นไป

HOT NEWS