หน้าแรก แท็ก มูลนิธิเอสซีจี

แท็ก: มูลนิธิเอสซีจี

มูลนิธิเอสซีจี ชวนสัมผัสพลังมหัศจรรย์หนังสือภาพ ในโครงการ “นำหนังสือดีสู่เด็กไทย ปีที่ 11”

การพัฒนาเด็ก คือ การลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศมูลนิธิเอสซีจีจึงได้รณรงค์ส่งเสริมให้คุณพ่อคุณแม่ หันมาใช้หนังสือเป็นเครื่องมือในการเลี้ยงลูก ด้วยเชื่อว่า หนังสือ โดยเฉพาะหนังสือภาพเหมาะกับการเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และการเข้าสังคมซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างความพร้อม และการเติบโตให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต มูลนิธิฯร่วมกับกองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิและนักประพันธ์หนังสือภาพชื่อดังระดับประเทศซึ่งมีความเชี่ยวชาญและเชื่อมั่นในการใช้หนังสือภาพเช่นครูชีวัน วิสาสะนักประพันธ์และบรรณาธิการหนังสือภาพสำหรับเด็กคุณพรอนงค์ นิยมค้าเลขาธิการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กนักเขียนและนักแปลคุณอัจฉรา ประดิษฐ์ประธานหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคุณวิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์ นักประพันธ์และบรรณาธิการหนังสือภาพสำหรับเด็ก มาร่วมคัดสรรหนังสือภาพชั้นนำระดับโลก (World Class Picture...

มูลนิธิเอสซีจีมุ่งสร้างนักพัฒนารุ่นใหม่ พัฒนาศักยภาพต้นกล้าชุมชนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยความเชื่อว่า ไม่มีการสร้างใดจะยั่งยืนไปกว่าการสร้าง ‘คน’ มูลนิธิเอสซีจี จึงส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดทั้งด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ ต้นกล้าชุมชนที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี 2559 เพื่อมุ่งสร้างนักพัฒนารุ่นใหม่ให้เป็นกำลังสำคัญในการดูแล และพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยมูลนิธิเอสซีจีได้สนับสนุนเบี้ยยังชีพ และค่าดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ให้แก่ต้นกล้าเป็นระยะเวลา 3 ปี และเชิญเครือข่ายนักพัฒนารุ่นพี่ผู้มากประสบการณ์ในพื้นที่ทำหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะแนวทางการทำงานซึ่งปัจจุบันมีต้นกล้าชุมชนกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ นอกจากนั้น มูลนิธิฯยังได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพต้นกล้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขามาถ่ายทอดความรู้ให้กับต้นกล้า และจัดกิจกรรมศึกษาการทำงานชุมชนในพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง...

มูลนิธิเอสซีจี ชวนน้อง ปวส.และ ป.ตรี “กล้า ลอง ดี”กับ “โครงการเยาวชนคนทำดี” ปี 6 ชิงเงินสนับสนุนโครงการละ 1...

มูลนิธิเอสซีจีเชื่อมั่นในคุณค่าของคนสานต่อ“โครงการเยาวชนคนทำดี”ปีที่ 6 ให้น้องๆ นิสิตนักศึกษาปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้มีโอกาสนำความรู้ความสามารถจากการเรียนมาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์โครงการที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมเพราะเชื่อว่าเยาวชนที่รับผิดชอบต่อสังคมในวันนี้ ย่อมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ “เก่งและดี” ในวันหน้า       สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี กล่าวว่า “ในปี 2561 นี้โครงการเยาวชนคนทำดี โดยมูลนิธิเอสซีจีได้เปิดรับสมัครต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 ภายใต้แนวคิด “กล้า ลอง ดี”เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้กล้าออกจาก Comfort...

มูลนิธิเอสซีจี ชวนน้องๆ ประชันไอเดียศิลป์ในโครงการYoung Thai Artist Award2018 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ

 มูลนิธิเอสซีจี ชวนเยาวชนคนรักศิลปะอายุระหว่าง 18-25 ปี ทั่วประเทศมาร่วมปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ ประชันไอเดียรังสรรค์ผลงานศิลปะกับโครงการ“รางวัลยุวศิลปินไทย 2561”หรือ“Young Thai Artist Award 2018”เวทีประกวดศิลปะสำหรับเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยน้องๆ สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ถึง 6 สาขา ได้แก่ ศิลปะ 2 มิติ ศิลปะ 3 มิติ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ วรรณกรรม...

MOST POPULAR

แบงก์รัฐแห่งแรก!! ธนาคารอาคารสงเคราะห์เดินหน้าพัฒนาสู่ความยั่งยืน ออกพันธบัตร Sustainability Bond ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นแบงก์รัฐในสังกัดกระทรวงการคลัง ภายใต้พันธกิจ " ทำให้คนไทยมีบ้าน" ประกาศความสำเร็จจากการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ซึ่งเป็นการออกพันธบัตรด้านความยั่งยืน (ESG Bond) ครั้งแรกของธนาคาร และเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจแห่งแรกที่ออกตราสารประเภทนี้ โดยได้รับความช่วยเหลือด้านเทคนิคจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) ในการพัฒนากรอบการระดมทุนด้านความยั่งยืนของธนาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และได้ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนโครงการแรกของธนาคาร นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ...

HOT NEWS