หน้าแรก แท็ก มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ บี.กริม มอบทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90 ประจำปี 2564 ให้นักศึกษาพยาบาลรวม 890 ทุน พัฒนาศักยภาพ “พยาบาล” สร้างคุณประโยชน์ให้สังคมและประเทศในระยะยาว

แท็ก: มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ บี.กริม มอบทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90 ประจำปี 2564 ให้นักศึกษาพยาบาลรวม 890 ทุน พัฒนาศักยภาพ “พยาบาล” สร้างคุณประโยชน์ให้สังคมและประเทศในระยะยาว

มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ บี.กริม มอบทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90 ประจำปี 2564 ให้นักศึกษาพยาบาลรวม 890 ทุน...

มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บี.กริม จัดพิธีมอบทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90 ประจำปี 2564 ให้แก่นักศึกษาพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อสืบสานตามแนวพระปณิธาน และเจตนารมณ์ทางวิชาชีพพยาบาลตามรอยสมเด็จย่า ในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร “พยาบาล” ซึ่งเป็นอาชีพที่สำคัญอย่างยิ่ง ในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบกับประชาชนในวงกว้าง ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งทีมแพทย์ และพยาบาล ถือเป็นบุคลากรด่านหน้าที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย ด้วยความทุ่มเท เสียสละ เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโควิด-19...

MOST POPULAR

ttb analytics คาดธุรกิจร้านอาหารปี 2565 ยังโตได้ 5.4% ในบริบทที่ต่างกันตามขนาดธุรกิจ ท่ามกลางพฤติกรรมการบริโภคและกำลังซื้อที่เปลี่ยนไป 

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ประเมินแนวโน้มธุรกิจร้านอาหารปี 2565 พลิกฟื้น 5.4% ในบริบทที่ต่างกันตามขนาดธุรกิจ หลังหดตัวจากสถานการณ์โควิดต่อเนื่อง 2 ปี คาดแนวโน้มจากการปรับตัวของภาคประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตใกล้เคียงปกติ แต่ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาใช้แพลตฟอร์มเดลิเวอรีเพื่อสั่งอาหารออนไลน์เพิ่มขึ้น อีกทั้งราคาสินค้าที่สูงขึ้นกดดันกำลังซื้อผู้บริโภคให้ลดลงในวงกว้าง กระทบหนักในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย เนื่องจากศักยภาพในการแข่งขันที่น้อยกว่าและปัญหาต้นทุนสูงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ธุรกิจร้านอาหาร เป็นภาคธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด ในช่วง 2 ปี เริ่มตั้งแต่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี...

HOT NEWS