หน้าแรก แท็ก ฟิลลิปประกันชีวิต มอบความห่วงใยผ่าน “ถุงมีสติ” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

แท็ก: ฟิลลิปประกันชีวิต มอบความห่วงใยผ่าน “ถุงมีสติ” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

ฟิลลิปประกันชีวิต มอบความห่วงใยผ่าน “ถุงมีสติ” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564  

นางชีวินา เพ็ชรถนอม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท ฟิล    ลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ส่งมอบ ถุงมีสติ ให้กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ในกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบซึ่งบริษัทฯ ให้การสนับสนุน  “ถุงมีสติ” เพื่อมอบแก่ประชาชนผู้ใช้บริการด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ในโครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ...

MOST POPULAR

ธปท. สมาคมธนาคารไทย และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ร่วมเปิดตัวการให้บริการ dStatementบริการ dStatement (digital bank statement)

ธปท. สมาคมธนาคารไทย และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ร่วมเปิดตัวการให้บริการ dStatementบริการ dStatement (digital bank statement) เป็นการให้บริการรับส่งข้อมูลรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก (bank statement) ในรูปแบบดิจิทัลโดยตรงระหว่างสถาบันการเงิน ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนที่ต้องการใช้ข้อมูล bank statement เป็นหลักฐานประกอบการสมัครขอใช้บริการทางการเงิน สามารถขอให้ธนาคารที่ตนเองมีบัญชีเงินฝากอยู่ ส่งข้อมูล bank statement ไปยังธนาคารแห่งอื่นได้โดยตรง ผ่านช่องทาง mobile...

HOT NEWS