หน้าแรก แท็ก ฟิลลิปประกันชีวิตเติบโตสวนกระแส ในสภาวะการระบาดโควิด-19

แท็ก: ฟิลลิปประกันชีวิตเติบโตสวนกระแส ในสภาวะการระบาดโควิด-19

ฟิลลิปประกันชีวิตเติบโตสวนกระแส ในสภาวะการระบาดโควิด-19

  “ฟิลลิปประกันชีวิต" เปิดเผยผลประกอบการ ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2563 ด้วยอัตราการเติบโตสูงกว่าอัตราเฉลี่ยทั้งธุรกิจ สวนกระแสตลาดในสภาวะโควิด-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่ทั่วโลก อีกทั้งมีสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนในระดับสูง โดยพร้อมเดินหน้าปรับกลยุทธ์รองรับวิถีใหม่ในยุค New Normal สู่การเป็นบริษัทฯ ที่ให้คำแนะนำ วางแผนและบริการทางการเงินแก่ลูกค้าครบวงจร ด้วยที่ปรึกษาทางการเงินของฟิลลิปประกันชีวิต (PhillipLife Fin Advisor) ปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ (CEO) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร...

MOST POPULAR

การเคหะแห่งชาติศึกษาการปลูกพืชปลอดสารพิษฟาร์มเมล่อน “ศูนย์เรียนรู้โครงการเกษตร” บริษัท ดิจิตอลฟาร์ม จำกัด เพื่อนำไปต่อยอดส่งเสริมการเกษตรในโครงการบ้านเคหะสุขประชา

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 นางพัชรี อาระยะกุล กรรมการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการบริหารพัฒนาชุมชนและฟื้นฟูเมือง ดร.ชยงการ ภมรมาศ กรรมการเคหะแห่งชาติ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วย นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และคณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ เดินทางไปศึกษาดูงานที่ "ศูนย์เรียนรู้โครงการเกษตร" ของ บริษัท ดิจิตอลฟาร์ม จำกัด โดยมี...

HOT NEWS