หน้าแรก แท็ก “ผยง ศรีวณิช” รับรางวัลนักการเงินแห่งปี 2563

แท็ก: “ผยง ศรีวณิช” รับรางวัลนักการเงินแห่งปี 2563

“ผยง ศรีวณิช” รับรางวัลนักการเงินแห่งปี 2563 

 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบรางวัลเกียรติยศ "นักการเงินแห่งปี 2563" ของวารสารการเงินธนาคาร  แก่ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ด้วยคุณสมบัติการเป็นนักการเงินมืออาชีพที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทันสมัย มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ สร้างความเติบโตยั่งยืนให้กับองค์กร รับผิดชอบต่อสังคมและทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม มีผลงานที่โดดเด่นที่สุดเป็นที่ประจักษ์ชัดในปี 2563 จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าทุกกลุ่ม พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการภาครัฐ ในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”...

MOST POPULAR

SME D Bank ผนึกกระทรวงอุตสาหกรรม รวมพลังจัดกิจกรรม CSR รับผิดชอบต่อสังคม มอบทุนการศึกษาโรงเรียนปลูกจิต ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รวมพลังกับกระทรวงอุตสาหกรรม

HOT NEWS