หน้าแรก แท็ก ปตท.สผ. ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล  ผลงานนวัตกรรมและตราสัญลักษณ์ “ทะเลเพื่อชีวิต” (Ocean for Life)  โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 7 ส่งเสริมเยาวชนร่วมอนุรักษ์ทะเลไทย

แท็ก: ปตท.สผ. ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล  ผลงานนวัตกรรมและตราสัญลักษณ์ “ทะเลเพื่อชีวิต” (Ocean for Life)  โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 7 ส่งเสริมเยาวชนร่วมอนุรักษ์ทะเลไทย

ปตท.สผ. ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล การประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 8 ส่งเสริมเยาวชนร่วมอนุรักษ์ทะเลไทย

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ประกาศผลการตัดสินและพิธีมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ครั้งที่ 2 (The 2nd Young Ocean for Life Innovation Challenge) ภายใต้แนวคิด "ทะเลเพื่อชีวิต" (Ocean for Life) ในโครงการ PTTEP Teenergy...

ปตท.สผ. ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล  ผลงานนวัตกรรมและตราสัญลักษณ์ “ทะเลเพื่อชีวิต” (Ocean for Life)  โครงการ PTTEP...

รางวัลชนะเลิศหัวข้อ PROTECT: ผลงาน ทุ่นเก็บขยะระดับผิวน้ำและใต้น้ำทีมเกาะเต่า จาก วิทยาลัยเทคนิค​ สุราษฎร์ธานี รางวัลชนะเลิศหัวข้อ PRESERVE: นวัตกรรม Marinaut ยานผิวน้ำไร้คนขับ เตือนภัยรับแพลงก์ตอนบลูม ทีมนักเดินเรือ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลชนะเลิศหัวข้อ PROVIDE: ผลงาน The  automatic  warning of...

MOST POPULAR

SME D Bank ร่วมแสดงความยินดีประธาน ส.อ.ท.พร้อมหารือร่วมหนุนเอสเอ็มอีเข้าถึงบริการ “เติมทุนคู่พัฒนา”

นายโมกุล โปษยะพิสิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคาร  เข้าแสดงความยินดีกับนายเกรียงไกร เธียรนุกุลพร้อมหารือร่วมหนุนเอสเอ็มอีเข้าถึงบริการ “เติมทุนคู่พัฒนา”

HOT NEWS