หน้าแรก แท็ก บำรุงราษฎร์นำทีมแจงทุกเรื่องต้องรู้กับวัคซีนทางเลือก ‘โมเดอร์นา’ ใครบ้างควรฉีด / ประสิทธิภาพ / ผลข้างเคียง / วิธีจอง

แท็ก: บำรุงราษฎร์นำทีมแจงทุกเรื่องต้องรู้กับวัคซีนทางเลือก ‘โมเดอร์นา’ ใครบ้างควรฉีด / ประสิทธิภาพ / ผลข้างเคียง / วิธีจอง

บำรุงราษฎร์นำทีมแจงทุกเรื่องต้องรู้กับวัคซีนทางเลือก ‘โมเดอร์นา’ ใครบ้างควรฉีด / ประสิทธิภาพ / ผลข้างเคียง / วิธีจอง

ผศ. นพ. วิชัย เตชะสาธิต แพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ และผู้อำนวยการ ศูนย์บัญชาการสถานการณ์โควิด-19 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เผยถึงข้อมูลวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ดังนี้ วัคซีน Moderna เป็นวัคซีนชนิด mRNA ผลิตโดยใช้สารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสซาร์ส-โควี-2 (SARS-CoV-2) ทำให้ร่างกายสร้างโปรตีนที่สามารถกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสขึ้นมา และจากการวิจัยพบว่า วัคซีนชนิด mRNA มีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อไวรัสได้มากกว่า 90% สำหรับผู้ที่มีอายุ...

MOST POPULAR

“อารีเกเตอร์” จัดกิจกรรมสัญจร พบปะสมาชิกนายหน้าประกัน ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ เพื่อสร้างการเติบโตไปพร้อมกัน

อารีเกเตอร์ (Areegator) ระบบเสนอขายประกันออนไลน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “จริงใจ เข้าใจ เติบโตไปพร้อมกัน” โดย นายธีระวัฒน์ สาเจริญ ผู้บริหาร สายงานตัวแทน อารีเกเตอร์ เป็นตัวแทนเดินสายพบปะสมาชิกนายหน้าประกันกับกิจกรรม “อารีเกเตอร์สัญจร ประจำปี 2567” ในจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดใกล้เคียง เพื่ออัพเดตข่าวสาร และแนะนำการใช้งานระบบเสนอขายประกันออนไลน์อารีเกเตอร์ (Areegator) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกด้านการบริหารงานขายประกัน พร้อมทั้งสร้างรายได้ และผลตอบแทนให้แก่สมาชิก นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้สมาชิกฯ ได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ของสมาชิกทั้งด้านธุรกิจประกันและธุรกิจสินเชื่อจากเงินติดล้อ...

HOT NEWS