หน้าแรก แท็ก ธ.ไทยเครดิตฯ

แท็ก: ธ.ไทยเครดิตฯ

ธ.ไทยเครดิตฯ นำทีมอบรมโครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร Season 2

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)จัดอบรมความรู้ด้านการเงินการบัญชีพื้นฐาน พร้อมต่อยอดความรู้ด้านการทำธุรกรรมการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย ซีซั่น2”ให้แก่ผู้ค้ารายย่อยในต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ค้ารายย่อยสามารถปรับตัวให้เข้ากับยุคสังคมไร้เงินสดในอนาคตอันใกล้ได้ ล่าสุดจัดอบรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องจันทร์สุดา ชั้น 1โรงแรมสตาร์ คอนเวนชัน จ.ระยองและจัดอบรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 21 กันยายน2561...

ธ.ไทยเครดิตฯ จัดอบรมด้านการเงินผู้ค้ารายย่อยภาคใต้ โครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร”ที่ จ.นครศรีธรรมราช

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตและการทำธุรกิจของผู้ค้ารายย่อยให้สามารถเติบโตไปพร้อมกับธนาคาร โดยจัดการอบรมด้านการเงินในโครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย”ให้แก่พ่อค้าแม่ค้าทางภาคใต้ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อยของธนาคาร โดยได้รับความร่วมมือจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดวิทยากรมาร่วมอบรมในโครงการ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช   นายนาธัส กฤตวรานนท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อยกล่าวว่า “ธนาคารได้ดำเนินโครงการ พ่อค้าแม่ค้าพากเพียรฯจัดอบรมให้ความรู้ทางการเงินให้แก่ผู้ค้ารายย่อยมาแล้วหลายพื้นที่...

ธ.ไทยเครดิตฯ ให้โอกาสทางการศึกษา สร้างกล้าใหม่ของสังคม ผ่านโครงการ “คิดเพื่อน้องบ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น”

                                      ผ่านพ้นไปแล้ว สำหรับพิธีมอบทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร สำหรับนักเรียน นักศึกษา ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผู้ชนะเลิศการประกวดเรียงความหัวข้อ...

MOST POPULAR

กรุงไทยกำไรก่อนตั้งสำรองปี63 เพิ่มขึ้น 9% รุกกันสำรองเข้มรับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

ธนาคารกรุงไทยและบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงาน ก่อนการตั้งสำรองปี 2563 กว่า 68,783 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อานิสงส์สินเชื่อเติบโตกว่าร้อยละ 12  และการคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและต้นทุนการเงิน หนุน Cost to Income ratio ลดลงเหลือร้อยละ 43.7% รุกตั้งสำรองเข้มเพิ่มขึ้นกว่า ร้อยละ 88.6% รองรับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ และความเสี่ยงที่อาจจะเกิด...

HOT NEWS