หน้าแรก แท็ก ธ.ก.ส. แต่งตั้งรองผู้จัดการคนใหม่

แท็ก: ธ.ก.ส. แต่งตั้งรองผู้จัดการคนใหม่

ธ.ก.ส. แต่งตั้งรองผู้จัดการใหม่

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้ นายโสรัต โสพรรณรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป นายโสรัต โสพรรณรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2505 เป็นชาวกรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต ด้านการปกครอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

ธ.ก.ส. แต่งตั้งรองผู้จัดการ – ผู้ช่วยผู้จัดการใหม่ คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้  

นายภานิต  ภัทรสาริน ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส.  ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป นายภานิต  ภัทรสาริน เกิดเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2505  เป็นชาวจังหวัดพิษณุโลก  สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ...

ธ.ก.ส. แต่งตั้งรองผู้จัดการคนใหม่

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้นายสันติ เจริญสุข ผู้ช่วยผู้จัดการ ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป นายสันติ เจริญสุข เกิดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2503 เป็นชาวกรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต...

MOST POPULAR

“กรุงไทย” ฉลองครบรอบ 57 ปี ออกเงินฝาก “Krungthai Birthday ระยะเวลา 13 เดือน” ดอกเบี้ย...

ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์การเงินและการลงทุน ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มในทุกมิติ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ล่าสุด ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำพิเศษตัวใหม่ “Krungthai Birthday ระยะเวลา 13 เดือน” อัตราดอกเบี้ย 1.357%ต่อปี เนื่องในโอกาสครบรอบ 57 ปี ธนาคารกรุงไทย “มุ่งสร้างคุณค่า สู่ความยั่งยืน” เพื่อตอบแทนลูกค้าผู้ฝากเงินให้มีรายได้เพิ่มขึ้น สนับสนุนให้คนไทยมีวินัยในการออม เสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคต รวมทั้งเพิ่มทางเลือกการออมและการลงทุนให้กับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ที่มั่นคง...

HOT NEWS