หน้าแรก แท็ก ธ.ก.ส. แต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการคนใหม่

แท็ก: ธ.ก.ส. แต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการคนใหม่

ธ.ก.ส. แต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการใหม่

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้ นายนรินทร์ สมสะอาด ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป นายนรินทร์ สมสะอาด เกิดเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2506 เป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เริ่มทำงานกับ...

ธ.ก.ส. แต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการคนใหม่

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้   นางภาวนา เจริญชัยมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชี ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่    22 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป นางภาวนา เจริญชัยมงคล เกิดเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2505 เป็นชาวจังหวัดนนทบุรี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจเอกการบัญชี...

MOST POPULAR

วช เปิดเวทีสร้างการรับรู้ Triup Act พรบ.ฉบับใหม่ปลดล้อคงานวิจัย นำประเทศไทยสู่การพัฒนา ในงานวันนักประดิษฐ์ ปี 2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ( วช ) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดงาน วันนักประดิษฐ์ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยสิ่งประดิษฐ์์และนวัตกรรม ระหว่าง 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อีเว้นท์ ฮอล 100-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการ...

HOT NEWS