หน้าแรก แท็ก ธ.ก.ส. แต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการคนใหม่

แท็ก: ธ.ก.ส. แต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการคนใหม่

ธ.ก.ส. แต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการใหม่

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้ นายนรินทร์ สมสะอาด ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป นายนรินทร์ สมสะอาด เกิดเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2506 เป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เริ่มทำงานกับ...

ธ.ก.ส. แต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการคนใหม่

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้   นางภาวนา เจริญชัยมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชี ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่    22 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป นางภาวนา เจริญชัยมงคล เกิดเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2505 เป็นชาวจังหวัดนนทบุรี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจเอกการบัญชี...

MOST POPULAR

ศุภาลัย ฉลอง 35 ปียิ่งใหญ่ ย้ำจุดยืนผู้นำอสังหาฯระดับประเทศ พร้อมเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

ตบมจ. ศุภาลัย ฉลองครบรอบ 35 ปีบนเส้นทางแห่งความสำเร็จ พร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ 4 อย่างแข็งแกร่ง มุ่งมั่นเป็นผู้นำการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับประเทศ ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับทุกความต้องการที่อยู่อาศัย รวมถึงให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และยึดแนวคิดการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

HOT NEWS