หน้าแรก แท็ก ธ.ก.ส. เพิ่มช่องทางในการให้บริการทางการเงินผ่าน Banking Agent

แท็ก: ธ.ก.ส. เพิ่มช่องทางในการให้บริการทางการเงินผ่าน Banking Agent

ธ.ก.ส. เพิ่มช่องทางในการให้บริการทางการเงินผ่าน Banking Agent

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพิ่มช่องทางในการให้บริการฝากเงินสดผ่าน Banking Agent ของธนาคาร ได้แก่ เคาน์เตอร์ Lotus’s เคาน์เตอร์ Cenpay และ SABUY COUNTER เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ธ.ก.ส. สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินที่ง่ายมากขึ้นและไม่จำเป็นต้องเดินทางไปสาขา โดยมีเงื่อนไขในการรับฝากเงิน ดังนี้ 1) เคาน์เตอร์ Lotus’s รับฝากเงินสดเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน วงเงินรับฝากขั้นต่ำ...

MOST POPULAR

สมาคมธนาคารไทย และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ สนับสนุนการยกระดับมาตรการจัดการภัยทุจริตทางการเงิน

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกการยกระดับมาตรการจัดการภัยทุจริตทางการเงิน โดยมุ่งการป้องกันและจัดการกับปัญหาบัญชีม้า เพื่อไม่ให้เป็นเครื่องมือสำหรับมิจฉาชีพในการรับ-ส่งเงินที่ได้จากการหลอกลวงประชาชนรวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันภัยทางการเงินให้กับประชาชน ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนั้น นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิก ตระหนักถึงปัญหาภัยคุกคามทางการเงินที่ทวีความรุนแรง ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ จึงร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนยกระดับมาตรการจัดการภัยคุกคามทางการเงิน...

HOT NEWS