หน้าแรก แท็ก ธ.ก.ส. ชวนช็อป ชวนออม ในงานวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี และสัปดาห์วันออมแห่งชาติ

แท็ก: ธ.ก.ส. ชวนช็อป ชวนออม ในงานวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี และสัปดาห์วันออมแห่งชาติ

ธ.ก.ส. ชวนช็อป ชวนออม ในงานวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี และสัปดาห์วันออมแห่งชาติ

ธ.ก.ส. จัดตลาดนัดลูกค้า New Gen จากทั่วประเทศ ในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี วันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน นี้ ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ พร้อมจัดสัปดาห์วันออมแห่งชาติ เพื่อหนุน การออมสู่ภาคประชาชน พบกิจกรรมดี ๆ และโปรโมชั่นมากมาย...

MOST POPULAR

บอร์ด ธ.ก.ส. อนุมัติเงินสนับสนุน 3 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

      คณะกรรมการ ธ.ก.ส. อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2563/64 ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและกระตุ้นให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดี ในอัตราไร่ละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือน วงเงินกว่า 28,000 ล้านบาท โดยทยอยโอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง 25 ก.พ....

HOT NEWS