หน้าแรก แท็ก ธ.ก.ส. จับมือกรมกิจการสตรีและครอบครัวหนุนการสร้างรายได้

แท็ก: ธ.ก.ส. จับมือกรมกิจการสตรีและครอบครัวหนุนการสร้างรายได้

ธ.ก.ส. จับมือกรมกิจการสตรีและครอบครัวหนุนการสร้างรายได้

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนางจินตนา  จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมงานแถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่สตรีและครอบครัว โดยมีจุดประสงค์ในการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน เพื่อพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นอกจากนี้ภายในงานธ.ก.ส. ยังจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านการเงิน การลงทุนแก่ผู้ร่วมงาน ณ ห้องประชุม ปกรณ์ อังศุสิงห์ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม...

MOST POPULAR

“ทัพเยาวชนจากเหนือจรดใต้นับหมื่น หลั่งไหลเข้าชมงานวันนักประดิษฐ์ 2566 ในวันที่สอง ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ สนุกสนานกับการร่วมคิดประดิษฐกรรม สร้างแรงบันดาลใจ ในการเป็นนักประดิษฐ์รุ่นใหม่

งาน “วันนักประดิษฐ์ 2566” (Thailand Inventors’ Day 2023) จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-17.00 น. ณ อีเวนท์ ฮอลล์ 100-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค...

HOT NEWS