หน้าแรก แท็ก ธนาคารออมสิน จัดงานวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2562 มอบ “กระปุกออมสินคัมภีร์แห่งการออม” เมื่อฝากด้วยตัวเอง 500 บาทขึ้นไป

แท็ก: ธนาคารออมสิน จัดงานวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2562 มอบ “กระปุกออมสินคัมภีร์แห่งการออม” เมื่อฝากด้วยตัวเอง 500 บาทขึ้นไป

ธนาคารออมสิน จัดงานวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2562 มอบ “กระปุกออมสินคัมภีร์แห่งการออม” เมื่อฝากด้วยตัวเอง...

วันนี้ (31 ตุลาคม 2562) ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันออมแห่งชาติประจำปี 2562 เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักในความสำคัญของการประหยัดอดออม และส่งเสริมวินัยทางด้านการออม ซึ่งธนาคารออมสินจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด “คัมภีร์แห่งการออม GSB : Secrets of Successful Savers” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการวางแผนชีวิตสู่เป้าหมาย ดร.ชาติชาย...

MOST POPULAR

BKI และ IMH ร่วมลงนาม MOU การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มโครงการ Vaccine Plus

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนางสาวปวีณา จูชวน (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และนางสาวลสา โสภณพนิช (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการ ธุรกิจนายหน้า และบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)...

HOT NEWS