หน้าแรก แท็ก ทิพยประกันภัย ร่วมจัดสัมมนา ครั้งแรกของไทย กับ 3 อัจฉริยะระดับโลก

แท็ก: ทิพยประกันภัย ร่วมจัดสัมมนา ครั้งแรกของไทย กับ 3 อัจฉริยะระดับโลก

ทิพยประกันภัย ร่วมจัดสัมมนา ครั้งแรกของไทย กับ 3 อัจฉริยะระดับโลก

คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและ CSR ทิพยประกันภัย ร่วมจัดสัมมนา “ปลดล็อกสมองสู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ พัฒนาสมองสู่ความเป็นอัจฉริยะ” Brain Intelligence Conference ครั้งแรกในประเทศไทยกับ 3 อัจฉริยะเจ้าของสถิติ Guinness World Record Brain Howard Berg แชมป์การอ่านที่เร็วที่สุดในโลก กลยุทธ์การอ่านที่รวดเร็ว สามารถเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้และความเข้าใจ ได้ดีเยี่ยม...

MOST POPULAR

“กรมพัฒนาชุมชน” ยกระดับ OTOP ประเภทสมุนไพรทั่วประเทศ เน้นสร้างอาชีพ รายได้ให้กับประชาชนฐานราก

กรมพัฒนาชุมชน โดยสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน จัดอบรมพัฒนายกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร สู่คุณภาพและมาตรฐานสากล ให้กับหมู่บ้าน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP     นวัตวิถี ทั่วประเทศ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทสมุนไพร เป็นโครงการที่นำผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทสมุนไพร จำนวน 131...

HOT NEWS