หน้าแรก แท็ก ซัคเซสมอร์บีอิ้งค์

แท็ก: ซัคเซสมอร์บีอิ้งค์

CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ออกรายการ Smart SME สถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz.

CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์บีอิ้งค์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างความสำเร็จด้วย Mindset ออกรายการ Smart SME สถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz. โดยเปิดเผยถึงเทคนิคการปรับเปลี่ยนMindset ในการบริหารธุรกิจ ซึ่งได้สกัดองค์ความรู้จากประสบการณ์กว่า 20 ปีนำมาถ่ายถอดให้กับผู้ฟัง เพื่อที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการSME ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน สามารถติดตามรับฟังได้ในรายการ Smart SME...

MOST POPULAR

ซีพีแรม กรมประมง ร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ โรงเพาะฟักลูกปู เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในพื้นที่ภายใต้โครงการ “ปูม้า ยั่งยืน คู่ทะเลไทย”

นายสาธิต แสงเรืองอ่อน รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุนและยุทธศาสตร์ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมกับ ดร.สุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โรงเพาะฟักลูกปู เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยครั้งนี้ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ได้สนับสนุนในปรับปรุงบอร์ดการเรียนรู้โรงเพาะฟักลูกปูภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี) เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเพาะฟักลูกปูม้า และเป็นการส่งเสริมและเสริมสร้างความตระหนักในสังคมด้านทรัพยากรธรรมชาติ...

HOT NEWS