หน้าแรก แท็ก ชัย เผยแพร่ความรู้ด้านการลงทุนสู่คนรุ่นใหม่

แท็ก: ชัย เผยแพร่ความรู้ด้านการลงทุนสู่คนรุ่นใหม่

ชัย เผยแพร่ความรู้ด้านการลงทุนสู่คนรุ่นใหม่

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในโครงการอบรมหลักสูตร Insurance Management Development Program: IMDP (โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย) รุ่นที่ 25 ในหัวข้อ การบริหารการลงทุน ให้แก่ผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัยและธุรกิจอื่นๆ ที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าว ในฐานะที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มากด้วยความรู้...

MOST POPULAR

สมาคมศิษย์เก่าวิศวเกษตรระดมสมองกูรู AIพร้อมเปิดโฉม 25 ปัญญาประดิษฐ์รางวัลระดับโลก

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างปรากฏการณ์ใหม่งานวิชาการ เมื่อสามารถระดมกูรูด้าน AI ร่วมระดมสมองเปิดมุมมองความสำคัญในการใช้นวัตกรรมพัฒนาชาติ ในงานสัมมนาวิชาการประจำปี Dongtan Engineer Forum 2024 “ AI . ARTIFICIAL INTELLIGENCE ปัญญาประดิษฐ์ พลิกโฉมเศรษฐกิจของชาติ” โดยมี 9 องค์ปาฐก ซึ่งเป็นผู้นำระดับสูงในองค์กรต่างๆ...

HOT NEWS