หน้าแรก แท็ก ชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมนักลงทุนไทย เยี่ยมชม TQM

แท็ก: ชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมนักลงทุนไทย เยี่ยมชม TQM

ชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมนักลงทุนไทย เยี่ยมชม TQM

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน (ลำดับที่ 11 จากซ้าย) และ  ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(ลำดับที่ 12 จากซ้าย) บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมนักลงทุนไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ฯ ณ ทีคิวเอ็ม สำนักงานใหญ่...

MOST POPULAR

การเคหะแห่งชาติพลิกโฉมที่อยู่อาศัยแนวใหม่สำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง เปิดตัว “บ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า” บ้านเช่าพร้อมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้ (3 ธ.ค.64) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติจัดพิธีส่งมอบสิทธิโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมมอบสิทธิบ้านเช่าโครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้าให้กับผู้แทนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พลตรี ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ...

HOT NEWS