หน้าแรก แท็ก ‘ความเท่าเทียมในองค์กร’ คือแรงขับเคลื่อนของเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ พร้อมรองรับประกันความรักทุกรูปแบบ

แท็ก: ‘ความเท่าเทียมในองค์กร’ คือแรงขับเคลื่อนของเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ พร้อมรองรับประกันความรักทุกรูปแบบ

‘ความเท่าเทียมในองค์กร’ คือแรงขับเคลื่อนของเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ พร้อมรองรับประกันความรักทุกรูปแบบ

“ความเท่าเทียมในสังคม” เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอยู่บ่อยครั้งในสังคมไทยและต่างประเทศ รวมถึงองค์กรต่าง ๆ ที่นำหลักการนี้มาใช้บริหารบุคลากร เพื่อให้เกิดความเคารพในสิทธิความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นความคิด เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และความเชื่อ ส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนความเท่าเทียมในองค์กรให้สำเร็จได้ คงไม่พ้นบุคลากร ตั้งแต่ผู้บริหารตลอดจนพนักงาน ที่ต้องเปิดกว้างและให้การยอมรับต่อความหลากหลาย (Diversity and Inclusion) เพราะพนักงานทุกคนถือว่าเป็นทรัพยากรสำคัญในการผลักดันเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนความเท่าเทียมในองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน     นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร...

MOST POPULAR

”NAP นำสารสกัดกระท่อมออกสู่ตลาดโลก”

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ได้มีการจัดแถลงข่าว“แน็พไบโอเทค พร้อมส่งออก สารสกัดกระท่อมสู่ตลาดโลก”  ขึ้นที่ CDC Crystal Grand Ballroom เลียบทางด่วน กรุงเทพฯ

HOT NEWS