หน้าแรก แท็ก ‘ความเท่าเทียมในองค์กร’ คือแรงขับเคลื่อนของเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ พร้อมรองรับประกันความรักทุกรูปแบบ

แท็ก: ‘ความเท่าเทียมในองค์กร’ คือแรงขับเคลื่อนของเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ พร้อมรองรับประกันความรักทุกรูปแบบ

‘ความเท่าเทียมในองค์กร’ คือแรงขับเคลื่อนของเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ พร้อมรองรับประกันความรักทุกรูปแบบ

“ความเท่าเทียมในสังคม” เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอยู่บ่อยครั้งในสังคมไทยและต่างประเทศ รวมถึงองค์กรต่าง ๆ ที่นำหลักการนี้มาใช้บริหารบุคลากร เพื่อให้เกิดความเคารพในสิทธิความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นความคิด เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และความเชื่อ ส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนความเท่าเทียมในองค์กรให้สำเร็จได้ คงไม่พ้นบุคลากร ตั้งแต่ผู้บริหารตลอดจนพนักงาน ที่ต้องเปิดกว้างและให้การยอมรับต่อความหลากหลาย (Diversity and Inclusion) เพราะพนักงานทุกคนถือว่าเป็นทรัพยากรสำคัญในการผลักดันเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนความเท่าเทียมในองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน     นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร...

MOST POPULAR

โอกาสสุดท้าย!! ที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับการลงทุนในปี 2566 กับเงินฝากออมทรัพย์ ครบรอบ 70 ปี ธอส. ...

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สถาบันการเงินของรัฐ ที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” พร้อมส่งเสริมการออมภาคประชาชน ด้วยการขยายเวลาการรับเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ครบรอบ 70 ปี ธอส. ออกไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 เพื่อเพิ่มโอกาสที่ดีที่สุดในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2566 ให้กับผู้รักการออมได้รับผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดสูงสุดถึง7.70% ต่อปี หลังจากมีลูกค้าให้ความสนใจเปิดบัญชีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

HOT NEWS