หน้าแรก แท็ก การเคหะแห่งชาติจับมือกับ NIDA พัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อนำองค์ความรู้พัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย

แท็ก: การเคหะแห่งชาติจับมือกับ NIDA พัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อนำองค์ความรู้พัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย

การเคหะแห่งชาติจับมือการประปานครหลวงส่งเสริมให้ความรู้การใช้ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้กับ ผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนบางชัน ระยะที่ 1-2

การเคหะแห่งชาติจับมือกับการประปานครหลวงจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายสุเทพ เอื้อปกรณ์ รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) การประปานครหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทั้งสองหน่วยงาน และผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนบางชัน ระยะที่ 1-2 เข้าร่วมกิจกรรมฯ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 ณ ลานใต้อาคาร 5 เคหะชุมชนบางชัน ถนนเสรีไทย...

การเคหะแห่งชาติจับมือกรมกิจการเด็กและเยาวชนเร่งเข้าช่วยเหลือเด็กน้อยวัย 1 ขวบที่ถูกพ่อเลี้ยงทำร้าย

กรณีที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าวพ่อเลี้ยงทำร้ายเด็กอายุหนึ่งขวบเพศหญิงจนได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย โดยจุดเกิดเหตุเกิดขึ้นภายในโครงการอาคารเช่าของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งอาสาสมัครกู้ภัยได้นำเด็กไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลของรัฐ ทั้งนี้ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นางสาววนิดา สุทธิช่วย ผู้ช่วยผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เข้าเยี่ยมแม่และเด็กที่ถูกทำร้ายร่างกาย รวมทั้งประสานงานกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนให้ความช่วยเหลือเยียวยาต่อไป นางสาววนิดา สุทธิช่วย ผู้ช่วยผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ในนามของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโครงการของการเคหะแห่งชาติ ทันที่ที่ทราบข่าวผู้ว่าการฯ ทวีพงษ์ ได้มอบหมายให้ตนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของสถานีตำรวจ ขณะเดียวกันได้ฝากกระเช้าให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพื่อนำไปมอบให้กับเด็กอีกด้วย ทั้งนี้...

การเคหะแห่งชาติจับมือกับ NIDA พัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อนำองค์ความรู้พัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย

การเคหะแห่งชาติบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมี นาย​      ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และ ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมลงนามในบันทึกดังกล่าว พร้อมด้วย เรืออากาศโท           ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์...

MOST POPULAR

ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพ World Hepatitis Summit 2026 พร้อมประกาศเดินหน้าขับเคลื่อนงานไวรัสตับอักเสบ มุ่งกำจัดให้ได้ภายใน 6 ปี

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค และผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม World Hepatitis Summit 2024 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 เมษายน 2567...

UDON SONGKRAN FESTIVAL 2024

HOT NEWS