หน้าแรก แท็ก กสศ. เตรียมจัดเวที “Learning City ร่วมก้าวไปสู่เมืองเเห่งการเรียนรู้”

แท็ก: กสศ. เตรียมจัดเวที “Learning City ร่วมก้าวไปสู่เมืองเเห่งการเรียนรู้”

กสศ. เตรียมจัดเวที “Learning City ร่วมก้าวไปสู่เมืองเเห่งการเรียนรู้”

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (องค์การยูเนสโกกรุงเทพฯ) กรุงเทพมหานคร ภาคีเพื่อการศึกษาไทย (TEP: Thailand Education Partnership) และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในระดับพื้นที่ จะจัดเวที “Learning City ร่วมก้าวไปสู่เมืองเเห่งการเรียนรู้” เวทีระดมความร่วมมือขับเคลื่อนสู่เมืองเเห่งการเรียนรู้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM ในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา...

MOST POPULAR

ธ.ก.ส. เพิ่มช่องทางการขอสินเชื่อผ่านระบบ BAAC Mobile LINE Official: BAAC Family และเว็บไซต์ ธ.ก.ส. เริ่ม...

         ธ.ก.ส. เพิ่มช่องทางการให้บริการลงทะเบียนขอสินเชื่อในโครงการต่างๆ ด้วยตนเอง ผ่านทางระบบ BAAC  Mobile  LINE Official: BAAC Family และเว็บไซต์ ธ.ก.ส. ตอบโจทย์การเงินยุคใหม่ พร้อมประเดิมการเปิดบริการฝากสลากถุงเงิน หน่วยละ 100 บาท ลุ้น 100,000 บาท 900 รางวัลทุกเดือน เริ่มตั้งแต่ 17 มิถุนายนนี้ เป็นต้นไป

HOT NEWS