หน้าแรก แท็ก กคช.พม. นำทัพสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสมุทรสงคราม (แม่กลอง)

แท็ก: กคช.พม. นำทัพสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสมุทรสงคราม (แม่กลอง)

กคช.พม. นำทัพสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสมุทรสงคราม (แม่กลอง)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ จัดโครงการสื่อมวลชนสัญจร ประจำปี 2563 นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสมุทรสงคราม (แม่กลอง) ชูความเข้มแข็งในการบริหารชุมชนทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีภารกิจหลักด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยมากว่า 47 ปี ดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยไปแล้วจำนวนกว่า 7 แสนหน่วย ประมาณ 700 ชุมชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชน ทั้งด้านสังคม...

MOST POPULAR

ทีเส็บขับเคลื่อน Thailand MICE One Stop Service จับมือ กต. ทอท. สตม. อำนวยความสะดวกนักเดินทางไมซ์...

ทีเส็บขับเคลื่อน Thailand MICE One Stop Service ศูนย์ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกอุตสาหกรรมไมซ์ จับมือ 3 หน่วยงานพันธมิตร ทั้งกรมการกงสุล บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ร่วมดำเนินการอำนวยความสะดวกนักเดินทางไมซ์เข้าประเทศ สนองนโยบายรัฐบาลผลักดันไทยจุดหมายการจัดงานเชิงธุรกิจและเทศกาลนานาชาติเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

HOT NEWS