หน้าแรก แท็ก กคช. บูรณาการฐานข้อมูล Big Data ร่วมกับ สนค. และ GBDi เพื่อพัฒนาข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ

แท็ก: กคช. บูรณาการฐานข้อมูล Big Data ร่วมกับ สนค. และ GBDi เพื่อพัฒนาข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ

กคช. บูรณาการฐานข้อมูล Big Data ร่วมกับ สนค. และ GBDi เพื่อพัฒนาข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ระหว่าง กคช. กับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) และ กคช. กับสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) โดย ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า และ นางสาวธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ ร่วมลงนามในบันทึกดังกล่าว เมื่อวันที่...

MOST POPULAR

Happy MPM ให้มากกว่ามรดกแห่งความสำเร็จ คือการสืบทอดเจตนารมณ์จากรุ่นสู่รุ่น  “สุภา ชัยมงคล” และ “ปุณณภา แก้วเก็บ” สูตรลับแห่งความสุข...

“จากรุ่นสู่รุ่น” ส่งต่อเคล็ดลับ “ความสำเร็จ” จากคู่แม่ลูกสุดแกร่งด้วยพลังซัคเซสวูแมนของ “สุภา ชัยมงคล” และ “ปุณณภา แก้วเก็บ” เปิดโมเดลพัฒนาระบบความคิดสู่คุณภาพชีวิตที่มั่งคั่งและยั่งยืน ผ่านหลักสูตร “LA CLÉ”               (ลาเคลย์) ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ สำเร็จได้แค่เปิดใจและกล้าลงมือทำ!! คนรุ่นใหม่ในยุคนี้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น ชอบแสวงหาโอกาสและทางเลือกใหม่ๆ ให้กับชีวิต...

HOT NEWS