SYS มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนทุน ในโครงการ SYS Education Fund ประจำปี 2563

0
708

นายเจษฎา ปลั่งมณี (ที่ 4 จากขวามือ) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟรงก์ มานานมากกว่า 25 ปี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนในโครงการ SYS Education Fund (เอส วาย เอส เอดูเคชั่น ฟันด์) หรือ SEF (เอส อี เอฟ) ประจำปี 2563 จำนวน 7 ทุน ให้กับ นายสุธิชา บางสูงเนิน, เด็กหญิงพรสวรรค์ รอดพรหม, นางสาวพิยดา มูนเมืองแสน, นางสาวพิชชาภัทร์ อุบลเลิศรัตน์, นางสาวปรายฟ้า ช่างทำ, เด็กชายพัฒนศักดิ์ ไกรดวง และเด็กหญิงดอกคูณ บุตรดี ซึ่งเป็นทุนการศึกษาเรียนต่อเนื่องตั้งแต่มัธยมศึกษาจนจบปริญญาตรี ให้กับเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ โดยเป็นทุนให้เปล่า ไม่ต้องชดใช้ทุนคืนให้แก่ SYS แต่อย่างใด

SEF เป็นโครงการที่ SYS มอบให้กับสังคม โดยมีความตั้งใจที่จะสร้างคน ให้โอกาสคนดี ได้มีชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อในวันข้างหน้าจะเป็นกาลังสำคัญให้กับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป ณ โรงแรมนาดี10 อ.เมือง จ.ขอนแก่น