SYS คว้ารางวัล “Silver Prize” ในงาน Thailand Quality Prize 2020

0
1534

นายมารุต ไชยชำนาญเวทย์ ผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุง 1 ในนามของ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟรงค์ มานานมากกว่า 25 ปี เข้ารับมอบรางวัล “Silver Prize” ประเภท Support QCC Prize จากผลงานของกลุ่ม “Control C 2018” จาก ดร.วิฑูรย์  สิมะโชคดี อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานการจัดงาน Thailand Quality Prize 2020 ที่จัดขึ้นโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยทางสมาคมได้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพให้กับองค์กร และตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการปรับปรุงและแก้ไขปัญหางานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อไม่นานมานี้