SO สยามราชธานี ผนึกกำลังร่วมกับ PEA ขอนแก่น และวิลล่ามาร์เก็ต  มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

0
939

   บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO ผู้นำด้านธุรกิจจ้างเหมาบริการ (Outsourcing Services) อันดับ 1 ในประเทศไทย นำพนักงานลงพื้นที่ช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง ผนึกกำลังร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น และวิลล่ามาร์เก็ต

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ผ่านกิจกรรมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ณ ศูนย์อำนวยการน้ำท่วมบ้านปากเปือย ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 150 ชุด พร้อมส่งมอบกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตจากอุทกภัย