SME D Bank หนุนนโยบายภาครัฐ ผนึกพันธมิตรดันเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุน ในงาน “ประชารัฐสร้างไทย พัฒนาล้านนาฯ” จ.เชียงใหม่

0
1195

เมื่อวานนี้ (30 ตุ.ค. 2562) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมงาน “โครงการประชารัฐสร้างไทย พัฒนาล้านนา การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน” เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ผนึกกำลังบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ ยกระดับพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่นรายย่อยเข้าสู่แหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งภายในงานธนาคารสนับสนุนมอบป้ายสินเชื่อ SMEs แก่ลูกค้าผู้ประกอบการ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานสักขีพยานร่วมมอบ ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่