SME D Bank สาขายโสธร ย้ายที่ทำการแห่งใหม่ เพิ่มความสะดวกสบายแก่ลูกค้า

0
273

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D  Bank สาขายโสธร ขอแจ้งย้ายที่ทำการ เขต ตำบลในเมือง จังหวัดยโสธร 35000  ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 หลังเวลา 15.30 น.เป็นต้นไป   ซึ่งเป็นทำเลตั้งอยู่ใจกลางเมือง  พื้นที่ให้บริการกว้างขวาง   สามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มาติดต่อและใช้บริการได้เป็นอย่างดี  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SME D  Bank สาขายโสธร โทร.085 980 8126 , 045 715 551-4   หรือ  Call Center โทร.1357