SME D Bank ลงพื้นที่ จ.มหาสารคาม มอบนโยบายสานต่อหนุนเอสเอ็มอีไทย เยี่ยมชื่นชมกิจการลูกค้า “สต็อคโฮล์ม” อาณาจักรฟาร์มแพะครบวงจร

0
514

 

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทีมงานธนาคาร สาขามหาสารคาม โดยชื่นชมการทำงานที่ผ่านมา สามารถขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ของธนาคาร จนสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมมอบนโยบายให้เดินหน้าสานต่อการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่ ด้วยแนวทาง “เติมทุนคู่พัฒนา” ช่วยให้ลูกค้าเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

อีกทั้ง ได้เยี่ยมชื่นชมกิจการลูกค้า บริษัท เทอดศักดิ์ การเกษตร จำกัด
จ.มหาสารคาม กิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่งได้ต่อยอดธุรกิจเปิดฟาร์มเลี้ยงเพาะครบวงจร “สต็อคโฮล์ม” (Stockholm) ให้บริการเป็นศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งแพะ-แกะ มาตรฐานกรมปศุสัตว์

รวมถึง เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงและขยายพันธุ์แพะ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตลอดจน มีโซนคาเฟ่ จำหน่ายสินค้าแปรรูปจากแพะ เช่น นมแพะพาสเจอร์ไรส์ เครื่องดื่มผสมนมแพะ เบเกอรี่นมแพะ สบู่นมแพะ เนื้อแพะแดดเดียว เป็นต้น เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายภาพ และให้นมเลี้ยงลูกแพะได้ด้วย โดยมีนางเยาวลักษณ์ แดนพันธ์ เจ้าของกิจการ ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมกิจการ ณ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม เมื่อเร็ว ๆ นี้