SME D Bank ร่วม “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ขานรับนโยบายรัฐบาลเสิร์ฟมาตรการ ‘3 ลด ปลดหนี้’ สร้างโอกาสเริ่มต้นใหม่ ธุรกิจไปต่อได้

0
328

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมให้บริการในงาน “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ครั้งที่ 1 จัดโดยกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีสถาบันการเงินของรัฐ เอกชน และหน่วยงานเกี่ยวข้อง 23 แห่ง ร่วมให้บริการแก้ไขปัญหาหนี้แก่ประชาชน และผู้ประกอบการธุรกิจ

โดยมี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมให้เกียรติเยี่ยมชมบริการของ SME D Bank ที่มาอำนวยความสะดวก แนะนำ ช่วยเหลือแก้ปัญหาหนี้ให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย โดยมีนายเสรี มุสิเกตุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมในพิธีเปิด จัดระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2567 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 และชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ทั้งนี้ SME D Bank ขานรับนโยบายรัฐบาล เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีแก้ไขปัญหาหนี้อย่างยั่งยืน สร้างโอกาสเริ่มต้นใหม่ ธุรกิจกลับมาเดินหน้าได้ดีอีกครั้ง ผ่านมาตรการ “3 ลด ปลดหนี้” ได้แก่ 1. ลดผ่อน ปรับวงเงินการผ่อนชำระ ตามความสามารถของกิจการ 2. ลดเงินต้น ปรับโครงสร้าง เพิ่มความยืดหยุ่นให้ธุรกิจ นําเงินค่างวดมาชําระตามเงื่อนไข สามารถตัดเงินต้นค่างวด 100% เป็นเวลา 2 ปี อีกทั้ง ลดดอกเบี้ยค้างให้ทั้งหมด และ 3.ลดดอกเบี้ย สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (รหัส 21) ยกดอกเบี้ยคงค้างให้ทั้งหมด เมื่อชำระตามเงื่อนไขของธนาคาร หรือปิดบัญชี ลดดอกเบี้ยค้างให้ 100% ช่วยคลายความกังวลใจ เริ่มต้นธุรกิจใหม่ได้อีกครั้ง