SME D Bank ร่วมแสดงความยินดี นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

0
390

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล เนื่องในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างเป็นทางการ

พร้อมร่วมรับมอบนโยบายการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เข้าถึงแหล่งเงินทุน ควบคู่การพัฒนา ยกระดับธุรกิจเอสเอ็มอี เดินหน้าสู่ความสำเร็จ โดยมีนายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และประธานกรรมการธนาคาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง กระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วม ณ กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566