SME D Bank ร่วมสัมมนาเรียนรู้แนวทาง ESG ในรัฐวิสาหกิจไทย เดินหน้าประยุกต์ใช้ เพิ่มประสิทธิภาพขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

0
417

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดยนายเจษฎา ช.เจริญยิ่ง รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหารธนาคาร เข้าร่วมงานสัมมนา “ESG โอกาสและความท้าทายของรัฐวิสาหกิจไทย” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อนำความรู้และทำความเข้าใจแนวทาง ESG อย่างลึกซึ้ง มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางหลักในการขับเคลื่อนองค์กร

โดย SME D Bank ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นนำหลัก ESG มาใช้ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะสร้างประโยชน์แก่สิ่งแวดล้อม สังคม พร้อมมีการกำกับดูแลที่ดี ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานและพาองค์กรสู่การพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมี ดร.เสรี นนทสูติ รองกรรมการผู้จัดการ IRDP และทีม เป็นวิทยากรในงาน จัด ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566