SME D Bank ร่วมประสานภาคีเครือข่ายประชารัฐ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสร้างความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทย

0
201

วันนี้ (10 ธันวาคม 2562) นายสมานพงษ์ เกลี้ยงลำยอง รองกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่แทนรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ   ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  ร่วมเวทีเสวนา “หัวใจเศรษฐกิจไทยยุคใหม่”  ภายในงาน “เศรษฐกิจฐานราก พลิกความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทย”   จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยให้รับรู้และเข้าถึงบริการต่างๆ จากสถาบันการเงินภาครัฐ และภาคเอกชน  ซึ่งเชื่อมโยงเป็นภาคีเครือข่ายประชารัฐ  ช่วยกันยกระดับเพิ่มขีดความสามารถ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ลดความเหลื่อมล้ำ และผลักดันเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน และกล่าวปาฐกถาพิเศษ “เศรษฐกิจฐานรากประชารัฐสร้างไทย กลไกพาเศรษฐกิจชาติมั่นคงยั่งยืน”  ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ชั้น2 ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม  อิมแพ็ค เมืองทองธานี