SME D Bank ยกทัพสินค้าราคาผู้ผลิต ของกิน-ของใช้-ของฝาก จำหน่ายในงาน “สุดยอด SMEs ของดีทั่วไทย” ครั้งที่ 11

0
1715

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, สำนักงานกรุงเทพมหานคร และ สำนักงานเขตพญาไท นำลูกค้าร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าราคาผู้ผลิต ในงาน “สุดยอด SMEs ของดีทั่วไทย” ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ SME D Bank ภายในงานรวบรวมสินค้าดีจากสุดยอด SMEs ทั่วประเทศ ส่งตรงจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค อาทิ ปลาทูอบสับปะรด จ.ประจวบคีรีขันธ์, ยาดมสมุนไพร จ.สุพรรณบุรี ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกรุงเทพมหานคร นำสินค้าสุดยอดของดี 50 เขตร่วมจำหน่าย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จำหน่ายส้มโอ ปลอดสาร ในราคาชาวสวน เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาส ขยายช่องทางการตลาดสามารถเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายภาคประชาชน กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้คึกคัก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 1357