SME D Bank จับมือกระทรวงอุตสาหกรรมจัดกิจกรรม CSR มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนวัดดอน เนื่องในโอกาสครบรอบก่อตั้ง 92 ปี

0
307

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  โดยนางอุบลรัตน์ ค่าแพง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมพนักงาน ประสานพลังกระทรวงอุตสาหกรรม โดยนางสาวศิรินันท์ ศิริพานิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม

ร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การกีฬา และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนวัดดอน  เนื่องในโอกาสครบรอบ 92 ปี วันก่อตั้งโรงเรียน โดยมีนายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร และนางสาวรุ่งอรุณ เกสรมาลา ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดดอน ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวัดดอน เขตสาทร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา