SME D Bank จัดงาน ‘KM & INNOVATION DAY 2023’ สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม เดินหน้าธนาคารแห่งความยั่งยืน

0
364

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เป็นประธานเปิดกิจกรรม “KM & INNOVATION DAY 2023 : Stepping into an Organization of Knowledge and Innovation” สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ และนวัตกรรม เกิดการพัฒนาองค์กรจากพื้นฐานความรู้และการมีส่วนร่วมของคนทั้งองค์กรเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน ตั้งแต่การมีผู้บริหารทุกระดับเป็น Role Model และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร

ทั้งนี้ ภายในงาน มีกิจกรรมน่าสนใจหลากหลาย เช่น มอบรางวัล SME-D Creation Challenge Project 2023 ให้แก่ฝ่ายงานที่นำเสนอนวัตกรรมจากองค์ความรู้เพื่อยกระดับการทำงานอย่างเห็นผล ชนะเลิศ โครงการ “SMART RECEIPT” ยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยสินเชื่อ รองชนะเลิศอันดับ1 โครงการ “AI BOT CARE PROJECT” ใช้ AI เพิ่มความสะดวกให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที ทุกเวลา และรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ “บท.Messenger สั่งได้” นำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในงานบริการส่งเอกสารของธนาคาร ตอบโจทย์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้น ยังมีนิทรรศการการจัดการความรู้ และนวัตกรรม ตลอดจนการสัมมนาพัฒนาทักษะผ่าน “สถานีความรู้” เป็นต้น โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าร่วมงาน ณ สำนักงานใหญ่ อาคาร SME Bank Tower และควบคู่การถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ไปยังสาขาทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา