SME D Bank คลอดมาตรการช่วยลูกค้าได้รับผลกระทบ “ไวรัสโคโรนา” มอบสิทธิ์พักชำระหนี้เงินต้น 12 เดือน ขยายเวลาชำระหนี้ และเติมทุนดอกเบี้ยถูกเสริมสภาพคล่อง  

0
1820

SME D Bank ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากไวรัสโคโรนา มอบสิทธิ์พักชำระหนี้เงินต้นนาน 12 เดือน ขยายเวลาชำระหนี้ให้สอดคล้องกับธุรกิจ ตลอดจนขยายระยะเวลาค้ำประกัน บสย. ได้อีก 5 ปี โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม พร้อมเติมทุนสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้น 3% ต่อปี เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องนางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Corona) สายพันธุ์ใหม่ 2019 ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจไทย  โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวเกิดการชะลอตัว เนื่องจากชาวจีนที่เป็นกลุ่มลูกค้าหลักที่มาท่องเที่ยวเมืองไทยจะลดปริมาณลง ดังนั้น เพื่อบรรเทาผลกระทบแก่ลูกค้ากลุ่มธุรกิจด้านการท่องเที่ยว และเกี่ยวเนื่อง เช่น ธุรกิจโรงแรม ที่พัก  สินค้าเกษตรแปรรูป  ร้านอาหาร ร้านขายสินค้าที่ระลึก  และร้านค้าส่งร้านค้าปลีก เป็นต้น  ธพว. จึงได้ออกชุด “มาตรการช่วยเหลือลูกค้าได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา” เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติ

สำหรับชุดมาตรการช่วยเหลือดังกล่าว  ประกอบด้วย 1.  มาตรการพักชำระหนี้เงินต้น  นานสูงสุด 12 เดือน สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อม เพื่อเป็นการช่วยเหลือ บรรเทา ภาระการชำระหนี้ของลูกค้าธนาคาร ให้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น  สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวต่อเนื่องเป็นเวลานาน โดยเริ่มพักชำระนับจากเดือนถัดไปที่ได้รับการอนุมัติพักชำระหนี้เงินต้น 2. มาตรการขยายเวลาชำระหนี้   เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถขยายเวลาชำระหนี้ออกไปได้สูงสุด 5 ปี เพื่อดูแลภาระค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับธุรกิจ และสำหรับลูกค้าที่ใช้ บสย.ค้ำประกันสินเชื่อเดิม สามารถขยายระยะเวลาค้ำประกันออกไปได้อีก 5 ปี โดยลูกค้าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ และการดำเนินการให้ความช่วยเหลือลูกค้าข้างต้นไม่ถือเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา   และ 3.มาตรการเติมทุนดอกเบี้ยถูกเสริมสภาพคล่อง วงเงิน 3,000 ล้านบาท  เพื่อนำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่อง คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ นิติบุคคล 3%ต่อปี ใน 3 ปีแรก  บุคคลธรรมดา 5% ต่อปี ใน 3 ปีแรก  ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี

นางสาวนารถนารี กล่าวต่อว่า จากชุดมาตรการดังกล่าว จะช่วยลูกค้าลดภาระค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจ มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น รักษาสภาพการจ้างงานในกิจการ และช่วยป้องกันการตกชั้นได้อีกทางหนึ่ง โดยลูกค้า ธพว. ที่ได้รับผลกระทบและต้องการรับความช่วยเหลือ สามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่  31 ธันวาคม 2563 ณ สาขา ธพว. ทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 1357

“SME D Bank  ขอเป็นกำลังใจ และพร้อมยืนเคียงข้างช่วยเหลือพี่น้องเอสเอ็มอีไทยที่กำลังเผชิญสถานการณ์ดังกล่าวให้ผ่านพ้นปัญหาไปได้ในที่สุด”  นางสาวนารถนารี กล่าว