SAM  “เปิดบ้านทำงานวันหยุด”  ช่วยลูกค้าปรับหนี้ ได้ข้อยุติรวมกว่า 35 ล้านบาท   

0
1155

 บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM จัดกิจกรรม “เปิดบ้านทำงานวันหยุด” ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ของปี เมื่อวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา  และสามารถช่วยลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ ได้ข้อยุติเป็นจำนวนเงินรวมถึง 35.29 ล้านบาท  โดยครั้งนี้ SAM ได้ส่งจดหมายเชิญและนัดหมายลูกค้า ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาเจรจาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาระหนี้สินในวันหยุดที่สำนักงานใหญ่ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ  ทั้งนี้ ลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ของ SAM หรือผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Call Center ที่ 02-686-1800” หรือติดตามข่าวสารได้ที่ www.sam.or.th