SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ของคนไทย เข้าร่วมงานแถลงข่าว มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ครัวเรือนและหนี้ SMEs ณ กระทรวงยุติธรรม

0
845

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM โดยนายสุโชค พิมลกิตติกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ ร่วมงานแถลงข่าว “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และหนี้ SMEs”

จัดโดยกรมบังคับคดีและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ภายใต้แนวคิดมีหนี้สินต้องแก้ไขก้าวไปอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2565 ณ ฮอลล์ 5 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและผู้บริหารสถาบันการเงินต่าง ๆ เข้าร่วมงาน โดย SAM ได้เปิดเผยความสำเร็จการช่วยเหลือและฟื้นฟูลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้จากการร่วมงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน” ที่ผ่านมาในปี 2565 และการเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมงานครั้งนี้ ณ ห้องสนฉัตร ชั้น 3 กระทรวงยุติธรรม“SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ของคนไทย”

เกี่ยวกับ SAM : บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของระบบสถาบันการเงินอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ