SAM จับมือ สสว. ลงนาม MOU ช่วยผู้ประกอบการ SMEs

0
1362

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM โดย นายนิยต มาศะวิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ และดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นสมาชิกของ สสว. ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน

โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ให้มีความรู้ด้านการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และเพื่อเพิ่มโอกาสหาข้อยุติกับเจ้าหนี้ได้สำเร็จ ณ ห้องจอมพล ชั้น 30 สำนักงานใหญ่ SAM อาคารซัน​          ทาวเวอร์ส เอ เมื่อเร็วๆ นี้