Prime Minister’s Digital Awards 2021 รางวัลทรงเกียรติจากนายกรัฐมนตรี แด่ผู้พัฒนาที่มีความโดดเด่นทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

0
1300

 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เปิดรับสมัครผู้มีผลงานสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี Prime Minister’s Digital Awards 2021 รางวัลเชิดชูเกียรติที่มอบให้แก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศไทย ประจำปี 2564 โดยเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 14 มกราคม 2565 ผ่าน เว็บไซต์ https://hackathailand.com/pm-awards/

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ดีป้า ร่วมพิจารณาตัดสินผู้ที่มีผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเป็นที่ประจักษ์ และมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ เพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศแห่งวงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไทย Prime Minister’s Digital Awards จาก นายกรัฐมนตรี มาอย่างต่อเนื่อง 

โดยความพิเศษในปีนี้ ดีป้า ขานรับนโยบายจาก นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ถึงการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มคนรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไปให้มีความตระหนัก เตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการไทย สามารถเติบโตและประสบความสำเร็จในธุรกิจ ซึ่งรางวัล Prime Minister’s Digital Awards 2021 เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่การันตีถึงศักยภาพและความสำเร็จของบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN Digital Hub)

 “รางวัล Prime Minister’s Digital Awards 2021 เป็นรางวัลอันทรงเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มอบให้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติบุคลากรในสายเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นอีกแนวทางที่สนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของกลุ่มคนรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไปต่อยอดโอกาสทางการแข่งขัน และประสบความสำเร็จในธุรกิจ พร้อมเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนเห็นถึงศักยภาพและความสำเร็จของคนไทย สามารถเป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง อันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ รองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

รางวัล Prime Minister’s Digital Awards 2021 เปิดรับสมัคร และรับการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติในการสร้างสรรค์ผลงาน ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลใน 5 ด้านสำคัญ ประกอบด้วย 1. Digital Youth of the Year เป็นผู้ที่มีการพัฒนาผลงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อันนำมาซึ่งการแก้ปัญหาและช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับสังคม ระหว่างที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา 2. Digital Startup of the Year ดิจิทัลสตาร์ทอัพที่มีแนวคิดในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานหรือให้บริการที่โดดเด่น และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ที่มีผลทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 3. Digital Entrepreneur of the Year มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการจนสร้างความตระหนักในวงกว้าง 4. Digital Community of the Year เป็นผู้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำงานภายในชุมชนจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ที่สามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และ 5. Digital Organization of the Year องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานหรือให้บริการจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่าช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

ทั้งนี้ ดีป้า ได้ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาร่วมพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับรางวัลดังกล่าว เพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา ซึ่งพิธีมอบมอบรางวัล Prime Minister’s Digital Awards 2021 จะถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในงาน HACKaTHAILAND โดยมี พลเอก ประยุทธ์ เป็นผู้มอบรางวัล ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้ที่สนใจส่งผลงานด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล หรือประชาชนทั่วไปสามารถเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับรางวัล Prime Minister’s Digital Awards 2021 ได้แล้วที่ https://hackathailand.com/pm-awards/  ตั้งแต่วันนี้ – 14 มกราคม 2565

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน HACKaTHAILAND

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจัดทำโครงการการเผยแพร่และกระตุ้นการรับรู้พร้อมยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจยุค New Normal หลังวิกฤตโควิด-19 ในชื่อ HACKaTHAILAND ภายใต้แนวคิด New Normal: Digital Possibilities เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความตระหนัก และเป็นเวทีในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลและความรู้ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงเวทีในระดมสมอง ความคิด ในการช่วยแก้ปัญหา ทำลายข้อจำกัดต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนประเทศไทยผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 

  1. HACKaTHAILAND Online Learning Platform กับ 6 ทักษะดิจิทัลสำคัญเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ โดยประชาชนสามารถสมัครเรียนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ได้รับ Online Certification หลังเรียนจบแต่ละหลักสูตรทันที ซึ่งเปิดให้เข้าเรียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้
  2. HACKaTHAILAND Hybrid Exhibition เชิญชวนประชาชนสัมผัสประสบการณ์ดิจิทัลจากทั่วโลก
  3. Competition and Beyond Hackathon กิจกรรม Hackathon ระดมสมองคนรุ่นใหม่แก้โจทย์จริงของประเทศ 

โดยกิจกรรม ที่ 2 และ 3 จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2565 ณ เลเจนด์ สยาม และสวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ภายในงานจะมีพิธีมอบรางวัล Prime Minister’s Digital Awards 2021 ให้แก่ผู้พัฒนาที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีด้วย