“Post Dee” ดึงเทคโนโลยี หนุนผู้ประกอบการ SMEs มุ่งสร้างความสะดวกสบาย ตอบโจทย์การซื้อ-ขาย ในยุคสังคมไร้เงินสด 

0
1159

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปและเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของคน ในทุกกลุ่ม โดยเฉพาะเรื่องการจับจ่าย หรือ Shopping Online ที่ดึงความก้าวล้ำทางเทคโนโลยี มาเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ระบบการทำงาน AI, การชำระค่าบริการด้วยสกุลเงินดิจิตอลหรือบิทคอยน์ ทำให้หลายธุรกิจต้องปรับตัวให้ก้าวทันโลกแห่งเทคโนโลยีที่หมุนไปสู่อนาคตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้อัตราผู้ประกอบการที่หันมาลงทุนทางโลกออนไลน์มีจำนวนเพิ่มขึ้นในทุกปี โดยเฉพาะการเปิดแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ตั้งแต่สินค้าขนาดเล็กไปจนถึงอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ ทำให้เกิดการแข่งขันสูงในตลาดออนไลน์ ส่งผลให้ธุรกิจจำนวนมากต้องปิดตัวลงด้วยปัจจัยความไม่พร้อมทางด้านเทคโนโลยีประกอบกับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจในภาวะการแพร่ระบาดเชื้อ โควิด-19 จากปัจจัยข้างต้นด้วยการทำงานผ่านวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเว็ปไซต์ www.post-dee.com แพลตฟอร์มตลาดช้อปปิ้งออนไลน์ ที่ตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีมาเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันธุรกิจมาโดยตลอด ทำให้ “Post Dee” มียอดขายเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

“Post Dee” แพลตฟอร์มตลาดช้อปปิ้งออนไลน์ ดึงเทคโนโลยีมาเป็นส่วนสำคัญในการให้บริการ เพื่อสร้างความสะดวกสบายในการจับจ่ายบนโลกออนไลน์แก่ผู้บริโภคอย่างมากที่สุด พร้อมเปิดฟังก์ชันชำระค่าบริการด้วยสกุลเงินดิจิทัลหรือบิทคอยน์แล้ววันนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการสามารถเชื่อมโยงซื้อ-ขายสินค้าได้ทุกพื้นที่บนโลกใบนี้ด้วยมาตรฐานการให้บริการแบบครบวงจร ใช้งานง่ายผ่านขั้นตอนทางระบบ ไม่ต้องทำเองให้ยุ่งยาก เริ่มตั้งแต่ การออกใบสั่งซื้อหรือใบสั่งขาย, ใบสั่งจ่ายหรือใบสั่งรับ, รายการเดินบัญชี, รายการสินค้าที่มีอยู่แล้วจากการคีย์ข้อมูลเริ่มต้นในระบบ, รายการจ่ายที่ต้องมีเพื่อเริ่มต้นในการทำธุรกิจ จะเห็นได้ว่าทุกขั้นตอนเป็นการลดปัญหาด้านการทำงานและประหยัดบุคลากร ผู้ประกอบการทุกกลุ่มธุรกิจสามารถที่จะลง promote การขายผ่านแพลตฟอร์ม “Post Dee” ได้อย่างไร้กังวลและยังมั่นใจได้เลยว่าหมดปัญหาเรื่องความยุ่งยากในการเดินบัญชีหรือ promote การขาย 

จากภาวการณ์แพร่ระบาดเชื้อ โควิด-19 ทำให้ “Post Dee” ได้ปรับแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจปี 2564 ด้วยแนวทางการตลาดที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างแบรนด์และตัวตน ให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแก่กลุ่มผู้บริโภค พร้อมเชื่อมโยงโปรโมชั่นสู่ผู้บริโภคให้ได้รับประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด อีกทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสามารถทำธุรกรรมผ่านสกุลเงินดิจิทัล ได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังรวมไปถึง การสร้างจุดขายโดยมุ่งเน้นคุณภาพของสินค้าเป็นสำคัญและทำการรีวิวผ่านคลิปวิดีโอเพื่อให้เกิดการซื้อซ้ำ ดึงเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมากที่สุดในส่วนของการติดต่อซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายให้เกิดความสะดวกสบายในการติดต่อสอบถามพูดคุยและจัดการกับออเดอร์ได้อย่างไม่คาดเคลื่อน และกลยุทธ์ที่สำคัญคือยกระดับ “Post Dee” แพลตฟอร์มตลาดช้อปปิ้งออนไลน์ ที่สามารถสร้าง Market Share (ส่วนแบ่งการตลาด) ในกลุ่มธุรกิจโซเชียลคอมเมอร์ซ และมุ่งพัฒนาเครือข่ายการซื้อขายระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบการให้เข้าถึงสินค้าได้อย่างมากที่สุดด้วย concept “การค้าส่งและค้าปลีกแบบไร้ขีดจำกัด” เตรียมรุก Market Place Online ผลักดันให้เกิดยอดขายรองรับระบบการจัดการสั่งซื้อของตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าทั่วไปเปลี่ยนการ Shopping ให้ปลอดภัยและสนุกยิ่งขึ้น พร้อมเปิดกว้างให้ผู้ประกอบการใช้พื้นที่ www.post-dee.com เป็นหน้าร้านและลง promote ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพื่อที่จะส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าโอทอป สินค้าการเกษตร อาหารแปรรูป ส่งเสริมชุมชนให้มีรายได้ 

โดยผู้ประกอบการสามารถลงทุนทำธุรกิจผ่านแพลตฟอร์ม “Post Dee” ได้อย่างเสรีบนพื้นฐานเทคโนโลยีที่มาเพื่อสร้างความสะดวกสบายและสร้างประโยชน์แก่ทุกฝ่ายอาทิ ผู้ขาย, ผู้ซื้อ, นักธุรกิจ, นักลงทุน เป็นต้น ด้วยระบบการทำงานที่ใช้งานง่ายและอัพเดทความเคลื่อนไหวนำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนใช้งานและความต้องการทางตลาดในทุกวันทำให้ผู้ประกอบการสามารถจัดการและสร้างผลลัพธ์ทางด้านยอดขาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแพลตฟอร์มการทำงานจะประกอบไปด้วย 3+1 ส่วนได้แก่ ระบบลงทะเบียนเปิดพื้นที่ขายหน้าร้าน, ระบบลงทะเบียนตัวแทนขายของร้านค้า, ระบบลงทะเบียนผู้ซื้อ และ ระบบซื้อขาย จะเห็นได้ว่าระบบการทำงานของ “Post Dee” นั้นครอบคลุมและครบวงจรตอบโจทย์ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน 

จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีนั้นมีส่วนสำคัญและช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ ในการทำธุรกิจค้าขาย ไม่ว่าจะเป็น ลดเรื่องคนทำงาน, รถเรื่องต้นทุนการทำธุรกิจที่หลายขั้นตอนและซับซ้อน, รถเรื่องการส่งข้อมูลที่ต้องใช้กระดาษ, ลดความยุ่งยากในการขนส่งที่ต้องเดินทางไปกลับ, ลดการเริ่มต้นทำธุรกิจที่, รถเรื่องอัตราการว่างาน, รถเรื่องภาระการชำระหนี้, และลดเวลาที่ต้องธุรกิจ ควบคุมได้ทุกขั้นตอนผ่านเว็บไซต์บนแพลตฟอร์ม “Post Dee” 

นอกจากนี้ www.post-dee.com ยังเตรียมความพร้อมทั้งในด้านข้อมูลและการสอนใช้สกุลเงินเพื่อทำธุรกิจในการซื้อขายในตลาดยุคใหม่ด้วยสกุลเงิน BTC หรือที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีแนะนำบิทคอยน์ เพื่อพลิกเศรษฐกิจเพิ่มความเปลี่ยนแปลงให้เติบโตในสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เพื่อให้ทันต่อโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงและก้าวเป็นผู้นำตลาดด้านแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ “Post Dee” เป็นแหล่งรวมธุรกิจที่สร้างความเปลี่ยนแปลงการทำงานที่คู่ขนานการทำงานบนโลกออนไลน์กับหน้าร้านได้อย่างบาลานซ์ แต่ด้วยปัจจัยหลักๆ ที่ทำให้ธุรกิจนั้นชะลอตัวคือ เงินทุน, วิธีการทำตลาด, และบุคลากรหรือทีมงาน ทั้งนี้ผู้ประกอบการมั่นใจได้เลยว่าแพลตฟอร์มจะสามารถสร้างความมั่งคั่งที่ไร้กังวลพร้อมนำผลิตภัณฑ์มุ่งสู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล ผ่านตราสัญลักษณ์ OTOP เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไกลไปทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กหรือ SMEs สำหรับผู้ประกอบการ หรือผู้สนใจระบบตลาดออน ไลน์ “PostDee” สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2457-2269, 06-4291-4464 หรือ https://www.post-dee.com/