On Leadership “5 ทักษะสำคัญที่ผู้นำต้องมีในยุคปี 2021”

0
3388

ในยุคปี 2021 นี้ สิ่งที่อยู่ข้างนอกองค์กรของเรามันเปลี่ยนแปลงในอัตราความเร็วที่สูงมาก เรียกได้ว่าแทบจะมีอะไรใหม่ๆให้ติดตามเรียนรู้เป็นรายเดือนเลยทีเดียว ดังนั้น ผู้นำในยุคใหม่นี้จึงจำเป็นต้องมีทักษะสำคัญอย่างน้อย 5 ทักษะต่อไปนี้ จึงจะสามารถนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายโดยไม่เครียดได้

 1.เข้าใจทั้งโลกออฟไลน์และออนไลน์

   พฤติกรรมของคนในปัจจุบันจะใช้ชีวิตอยู่ทั้งสองโลกนี้  ซึ่งต่างก็มีจุดอ่อนจุดแข็งที่แตกต่างกัน โลกออนไลน์เป็นโลกที่ให้ความรวดเร็วทั้งในเรื่องข้อมูลข่าวสารและการใช้บริการเพื่อสั่งซื้อสินค้า  ต้นทุนการสื่อสารที่ต่ำกว่าและให้ความเป็นอิสสระในการเลือกแก่ผู้บริโภค ส่วนโลกออฟไลน์เป็นส่วนที่มนุษย์ได้รับการเติมเต็มในด้านการได้รับการยอมรับ การสัมผัสความรู้สึกและการมีสังคม นับจากนี้ไป การดำรงอยู่ขององค์กรจะเกี่ยวข้องกับผู้คนที่ใช้เวลาอยู่กับทั้งสองโลกนี้ ดังนั้น ผู้นำจึงต้องเข้าใจและสามารถคิดแนวทางเชื่อมโยงกับผู้คนได้อย่างสอดคล้องตามจังหวะชีวิตแบบใหม่ โดยอาศัยการพัฒนาเครื่องมือดิจิทัลต่างๆเพื่อรองรับพฤติกรรมคนที่เปลี่ยนแปลงไป

2.การนำโดยใช้ทั้ง EQ และ SQ มาขับเคลื่อนองค์กร

    EQ เป็นความฉลาดทางอารมณ์ที่นับวันคนที่เป็นผู้นำยุคใหม่ต้องมีและใช้ EQ ในการนำได้เก่งขึ้น คนรุ่นใหม่จะไม่ค่อยยอมรับการถูกชี้นิ้วสั่ง หรือไม่ชอบผู้นำเผด็จการ ดังนั้น ผู้นำจึงต้องมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ รู้จุดอ่อนจุดแข็งของตัวเอง ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ มีแรงจูงใจใฝ่สำเร็จ รับฟังและให้เกียรติผู้อื่น ตลอดจนการเติมพลังให้แก่ผู้คนและสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับลูกน้องได้

 นอกจาก EQ แล้ว ผู้นำยุคนี้ต้องมี SQ นั่นคือความฉลาดทางจิตวิญญาณอีกด้วย ซึ่งก็คือระดับความคิดที่คิดไปสู่ระดับในการทำสิ่งที่มีความหมายมากกว่าแค่เงินตราหรือสิทธิประโยชน์ของตนเอง ต้องคิดไปถึงความรับผิดชอบในการพัฒนาชีวิตของลูกน้อง การให้คุณค่าที่มีความหมายต่อชีวิตของลูกค้าและการสร้างองค์กรให้ยิ่งใหญ่ขึ้นและสามารถยืนหยัดเติบโตอย่างต่อเนื่องได้ในระยะยาว

3.เก่งในการตั้งคำถาม ฟังให้เข้าใจแล้วค่อยสื่อสาร

ทักษะที่มีความสำคัญที่สุดของผู้นำยุคใหม่ไม่ใช่การพูด แต่มันคือทักษะการตั้งคำถามแล้วก็ฟังจับประเด็น คุณภาพของทีมหรือองค์กรขึ้นอยู่กับคุณภาพของคำถามที่ผู้นำรู้จักถาม”  คำตอบที่ถูกต้องในวันนี้ อาจใช้ไม่ได้กับโลกในอีกหกเดือนข้างหน้า ผู้นำจึงต้องมีทักษะของการมีข้อสงสัยต่อสิ่งที่จะเกิดในอนาคต เพื่อให้เราสามารถมีคำตอบที่เป็นทางออกใหม่ๆ นอกจากนั้น ทักษะการฟังจะช่วยทำให้เราเข้าใจผู้อื่น เข้าใจประเด็นหลักของความคิดและช่วยทำให้คนที่อยู่กับเรามีความรู้สึกที่ดีอีกด้วย  

4.ยืดหยุ่นและฟื้นฟูพลังได้เร็ว

  สืบเนื่องจากโลกยุคใหม่เป็นโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างหนักหน่วงรุนแรงและรวดเร็ว หากผู้นำเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่น ไม่ยอมยืดหยุ่นปรับเปลี่ยน องค์กรของเราก็จะเป็นองค์กรหลงยุค ล้าหลัง และผู้นำก็จะมีแต่ความเครียด เพราะไม่มีความคิดและการกระทำใหม่ๆที่จะจัดการกับความท้าทายที่กำลังเผชิญอยู่ได้  ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องยืดหยุ่นอย่างมีหลักการที่ดีรองรับ ไม่ใช่ยืดหยุ่นแบบไปตายเอาดาบหน้า นอกจากนั้น ในโลกยุคใหม่นี้ การพิชิตเป้าหมายมันยากขึ้นทุกวัน เพราะระบบการแข่งขันที่เกี่ยวข้องทั้งระบบนิเวศน์ธุรกิจ ทำให้การทำธุรกิจมีมาตรฐานที่สูงขึ้น ดังนั้น โอกาสที่เราลงมือทำแล้วยังคงไม่ได้ผลก็จะมีมากขึ้น เปรียบไปก็เหมือนนักมวยออกหมัดไปแล้ว มีหมัดที่เข้าเป้าไม่กี่หมัด ซึ่งผู้นำก็คือคนปกติที่อาจมีท้อได้  แต่ประเด็นคือ เราต้องมีทักษะในการฟื้นฟูพลังกลับมาให้เร็ว เพื่อที่จะมีพลังในการคิดใหม่ทำใหม่ ผิดพลาดให้เร็วแล้วปรับใหม่จนได้ผลและไปต่อได้  

5.เรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างองค์กรอัจฉริยะเป็น

 เมื่อตลาดข้างนอกเปลี่ยนเร็ว ดังนั้นจึงส่งผลให้ความรู้และความสามารถที่เรามีอยู่ มันก็พลอยหมดอายุเร็วไปด้วย นับวันโลกยุคใหม่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เราจึงต้องเพิ่มพูนความรู้จนสามารถสร้างปัญญาระดับใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง  การเรียนรู้ตลอดชีวิตในหลายๆแขนงวิชาจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้นำยุคใหม่ และที่สำคัญกว่านั้นก็คือ ผู้นำต้องสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และยกระดับให้ไปถึงขั้นองค์กรอัจฉริยะ องค์กรแห่งการเรียนรู้นั้น  เริ่มต้นจากการพัฒนามายด์เซ็ท

ด้านการเรียนรู้พัฒนาให้แก่บุคลากร การวางระบบพัฒนาให้แต่ละคนมีความเก่งในเรื่องงาน เรื่องคน และการใช้ความคิด จากนั้นให้มีระบบการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม การสร้างวัฒนธรรมทีมและวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการสร้างผลลัพธ์ร่วมกัน

   เมื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้แล้ว ผู้นำต้องพัฒนาต่อเนื่องไปสู่การสร้างองค์กรอัจฉริยะ ซึ่งทำได้ด้วยการพัฒนาระบบการทำงานด้วยเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เพื่อการใช้ข้อมูลที่สะดวก รวดเร็วและตรงประเด็น รวมทั้งระบบการส่งต่อการเรียนรู้ต่างๆอย่างเป็นระบบ

ทั้งหมดนี้คือ “5 ทักษะสำคัญที่ผู้นำยุค 2021 ต้องมีอ่านแล้วอย่าเพิ่งท้อนะครับ ขอให้ใช้มายด์เซ็ทที่ถูกต้องนำร่างกาย  ว่า ฉันเป็นผู้นำสายพันธุ์ใหม่ได้ และที่สำคัญ ผมเชื่อว่า คุณทำได้อย่างแน่นอนครับ