On Leadership “10 คำถามที่ทางแยกสำหรับผู้นำผู้ยิ่งใหญ่”

0
1271

สวัสดีครับผู้นำทุกท่าน บทบาทของพวกเราในฐานะผู้นำนั้น หนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนชีวิต ทีมงานและองค์กรก็คือ “การตั้งคำถาม” นั่นเอง หากถามคำถามไม่เป็น เราก็จะย่ำอยู่กับที่ หากถามคำถามผิด ต่อให้ตอบถูก ก็ไม่ได้ช่วยอะไร ดังนั้น จึงเหลือทางเดียวเท่านั้นคือ การตั้งคำถามที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถช่วยทำให้เราเป็นผู้นำคุณภาพได้ เพื่อให้ทุกท่านมีแนวทางในการถามที่ถูกต้อง On Leadership ฉบับนี้ ผมจึงขอแบ่งปัน “10 คำถามที่ทางแยกสำหรับผู้นำที่ยิ่งใหญ่” ดังนี้ครับ

1.คุณได้เจียระไนความคิดเพื่อที่จะรู้ว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนและจะไปอยู่ที่ไหนหรือยัง ?

คุณต้องมีสติรับรู้และยอมรับความจริงว่า ปัจจุบันนี้คุณอยู่ที่ไหนและอนาคตคุณจะไปอยู่ที่ไหน เพื่อที่คุณจะได้รู้ว่ามีช่องว่างห่างไกลขนาดไหน จะได้เตรียมตัว เตรียมใจและเตรียมทรัพยากรได้ถูกต้อง

2.วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดประสงค์ขององค์กรของคุณนั้น ชัดเจนต่อลูกทีมหรือไม่?

คุณคิดเรื่องภาพแห่งความสำเร็จ สิ่งที่คุณจะเอาองค์กรเข้าไปผูกพัน และความหมายของสิ่งที่องค์กรทำอยู่คนเดียว หรือคุณได้สื่อสารให้คนในองค์กรมองเห็นภาพเดียวกันและมีความรู้สึกพันผูกไปด้วยแล้ว

3.คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและแผนงานที่ระบุวันสำเร็จลุล่วงหรือไม่?

การมีเป้าหมาย ทำให้คุณรู้ทิศทาง การมีแผนงาน ทำให้คุณรู้ว่าต้องทำอะไร กับใคร ที่ไหน เมื่อไหร่และการมีกำหนดเวลา ทำให้คุณเข้มข้นขึ้นในเรื่องการตัดสินใจและเร่งเครื่องในการสร้างผลลัพธ์

4.จุดมุ่งหมายและเป้าหมายส่วนตัวของคุณ สอดคล้องกับเป้าหมายการงานและจุดมุ่งหมายขององค์กรหรือไม่?

ถ้าจุดมุ่งหมายและเป้าหมายส่วนตัวของคุณไม่สอดคล้องกับขององค์กร คุณจะรู้สึกอึดอัดใจ ซึ่งจะส่งผลให้คุณไร้สุขและทำงานแบบอยู่ไปวันๆ มองงานเป็นที่หาเงิน ไม่ใช่เป็นที่แสดงความหมายของชีวิต

5.คุณมีเป้าประสงค์ของชีวิตที่มีความสมดุลแบบกระจกหกด้านหรือไม่?

ชีวิตที่ดี ต้องมีการดูแลในหกด้านหลักๆได้แก่ 1.การเงิน การงาน ทรัพย์สินหรือธุรกิจ 2.ร่างกาย 3.สติปัญญา 4.อารมณ์ความรู้สึก 5.ครอบครัว 6.จิตวิญาณ ประเด็นคือ คุณได้คิดถึงทั้งหกด้านหรือไม่ โดยไม่จำเป็นต้องเฉลี่ยนำ้หนักเท่ากันในทุกช่วงของชีวิต คุณต้องประเมินวิเคราะห์เรื่องความเร็ว ช้า หนักและเบา ในแบบฉบับที่เหมาะสมกับชีวิตของคุณในแต่ละช่วงเวลาให้มากที่สุด

6.คุณมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะทำเป้าประสงค์ให้ประสบความสำเร็จหรือไม่?

ความปรารถนาเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน ถ้าขาดสิ่งนี้ คุณจะไม่มีวันสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณได้

7.ทีมงานของคุณ มีไฟปรารถนาอันแรงกล้าในการลงมือทำเพื่อบรรลุเป้าหมายหรือไม่?

ทีมงานของคุณมีพลังในการขับเคลื่อนที่ร้อนแรงพอหรือไม่ และคุณได้มีส่วนช่วยปลุกพลังให้ทีมงานฮึกเหิมแค่ไหน

8.คุณมีความเชื่อมั่นในตนเองอย่างแน่วแน่ว่ามีความสามารถในการนำพาทีมให้บรรลุเป้าหมายหรือไม่?

ความเชื่อมั่นในที่นี้ ไม่ใช่การยึดมั่นถือมั่น แต่หมายถึงการใช้พลังทีม การเรียนรู้ และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

9.คุณมีความเชื่อมั่นในทีมงานและการพัฒนาศักยภาพของทีมมากน้อยแค่ไหน?

คุณต้องพัฒนาทีม ทั้งหาตัวผู้เล่น เปลี่ยนตัวผู้เล่น และยกระดับมาตรฐานของทีมจนคุณมีความเชื่อมั่นว่าสามารถเข้าสู่การแข่งขันได้

10.คุณยอมรับหรือไม่ว่า ความสำเร็จของทีมและส่วนตัวคือความรับผิดชอบของคุณ?

ขึ้นชื่อว่าผู้นำ คือคนที่มีความรับผิดชอบตามมา ถ้าคนในทีมทำงานไม่ได้ตามมาตรฐาน ทำงานผิดพลาดบ่อย คนที่ต้องรับผิดชอบก็คือตัวผู้นำเอง คุณต้องรับผิดชอบในการกำกับงานให้ดีขึ้น รับผิดชอบในการมอบหมายงานให้ชัดเจนขึ้น และรับผิดชอบในการพัฒนาคนหรือแม้กระทั่ง ต้องเปลี่ยนคนก็ตาม

คุณผู้อ่านลองตั้งคำถามเหล่านี้นี้ทุกๆต้นเดือน และตอบตามข้อเท็จจริง คุณก็จะรู้ว่า มีบางเรื่องที่เป็นโอกาสให้คุณได้ปรับปรุง ซึ่งนั่นก็หมายถึงการเพิ่มความน่าจะเป็นในการบรรลุเป้าหมายและสร้างความสำเร็จทั้งส่วนตน ทีมและองค์กรครับ

สวัสดีครับ