On Leadership ศักยภาพ 4 ประการที่ช่วยยกระดับความเป็นผู้นำ

0
2264

การเป็นผู้นำคนนั้น คือการขับเคลื่อนพลังคนให้ก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในวันที่เจอปัญหาหนักๆและในวันที่ทุกอย่างเป็นใจ ความเข้าใจเรื่องศักยภาพแห่งตนทั้งของตัวเราเองและของคนที่เรานำ ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยทำให้เรานำผู้คนไปให้สุดทางฝันได้ เมื่อผู้คนเจอกับอุปสรรคปัญหา มันคือเรื่องของสิ่งเร้าและการตอบสนองต่อสิ่งเร้า เราไม่จำเป็นต้องตอบสนองอย่างอัตโนมัติ มันเป็นเรื่องที่เราสามารถเลือกตอบสนองได้ การเลือกตอบสนองคือพัฒนาการและอำนาจยิ่งใหญ่ที่มนุษย์แต่ละคนมีอยู่ แต่มักไม่มีความเข้าใจพอที่จะหยิบมันมาใช้ ต่อไปนี้คือ ศักยภาพ 4 ประการที่จะช่วยทำให้คุณบริหารศักยภาพของตัวเองและคนอื่นไปสู่ความสำเร็จร่วมกันได้แบบทวีคูณ

1.การรู้จักตนเอง

คือความสามารถที่จะตรวจสอบความรู้สึกนึกคิด แรงจูงใจ ประวัติชีวิต บทบาทชีวิต รวมไปถึงอุปนิสัย แนวโน้มและจุดแข็ง จุดอ่อนของตนเอง มันทำให้เรารู้อดีต ปัจจุบันและทางเดินของเรา รู้ว่าเราจะทำให้ตัวเองนิ่งขึ้น รอบคอบขึ้น และมีพลังเพิ่มขึ้นได้อย่างไร ที่สำคัญกว่านั้นคือ ทำให้เรารู้ว่ามันมีช่องว่างระหว่างสิ่งเร้าที่มากระทบประสาทสัมผัสและการตอบสนอง นั่นก็คือ เรามีอำนาจในการเลือกตอบสนองได้ ไม่จำเป็นที่จะต้องบ้าจี้กับทุกสิ่ง

2.จิตสำนึก

เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ผิดชอบชั่วดี เป็นเหมือนเครื่องนำทางจากภายในที่ช่วยทำให้เราตัดสินใจเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้อง มันช่วยทำให้เรามีเกณฑ์วัดในทุกขณะว่าสิ่งที่เราทำนั้นอยู่ภายใต้หลักการหรือขัดแย้งกับหลักการจนกลายเป็นหลักกู

3.ความประสงค์อิสระ

มันเป็นพลังความปรารถนาที่ช่วยให้มนุษย์สามารถเข้าถึงความเป็นตัวเองที่ดีที่สุด ทำให้เรามีพลังเพียงพอที่จะขยายกรอบความคิดออกไปและกล้าที่จะแตกต่าง อีกทั้งทำให้เรากล้าที่จะเขียนบทชีวิตของผู้ชนะที่ชนะไปด้วยกันกับคนอื่น และช่วยทำให้เราไม่เป็นเหยื่อ ไม่ถูกจองจำชีวิตโดยอดีต ทำให้เราเลือกอย่างมีสติ ไม่ตอบสนองตามอารมณ์และความชอบ

4.จินตนาการที่สร้างสรรค์

มันคือพลังที่ช่วยทำให้เรามองไปข้างหน้า มีความคิดสร้างสรรค์ และค้นพบวิธีแก้ปัญหาที่ดีกว่าเก่า มันคือคุณสมบัติเฉพาะที่จะทำให้เราสามารถมองในมุมต่างที่ดีกว่าเดิม ตลอดจนช่วยให้เราสามารถมองเห็นภาพในอนาคตที่เราต้องการจะสร้างได้ชัดเจน

เมื่อคุณรู้จักตนเอง คุณจะบริหารเป้าหมาย ทิศทางและทางเลือกได้ถูกต้อง เมื่อมีจิตสำนึกคุณจะมีศีลธรรมจรรยา รู้ผิดชอบชั่วดีและรู้ความหมายของชีวิต เมื่อคุณมีความประสงค์อิสระ คุณจะมีพลังแห่งความมุ่งมั่น และบากบั่นต่อสู้ชีวิตเพื่อจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ และเมื่อคุณมีจินตนาการสร้างสรรค์ คุณจะมีวิสัยทัศน์และการใช้พลังความคิดเพื่อความเจริญงอกงาม

ขอให้ผู้นำทุกท่านจงเป็นเจ้าของศักยภาพทั้ง 4 ประการและสามารถเชื่อมโยงถึงศักยภาพ 4 ประการของคนในองค์กร เพื่อการก่อเกิดพลังแห่งการขยายและพลังทวีคุณค่าที่ยิ่งใหญ่นะครับ