ON LEADER SHIP “5 แรงขับเคลื่อนพื้นฐานสู่ชัยชนะ”ตอนที่ 2

0
231

สวัสดีครับคุณผู้อ่านทุกท่านครับ กลับมาพบกับ On Leadership อีกครั้งแล้ว  ในครั้งนี้จะเป็นเรื่องราวตอนต่อของ “5 แรงขับเคลื่อนพื้นฐานสู่ชัยชนะ” เมื่อเดือนที่แล้ว ผมเขียนถึง 2 แรงขับเคลื่อนซึ่งได้แก่ แรงขับเคลื่อนที่ใช้ในการควบคุมและที่ใช้ในการแสดงความสามารถไปแล้ว ในครั้งนี้จะเขียนต่อถึงอีก 3 แรงขับเคลื่อนที่เหลืออยู่ เชิญติดตามได้เลยครับ

3.แรงขับเคลื่อนที่ใช้สร้างความสอดคล้อง

เมื่อเราตั้งเป้าหมายที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าเดิม เราจำเป็นต้องสร้างความสอดคล้องต้องกันระหว่างตัวเรากับเป้าหมายที่เราต้องการบรรลุ ดังนี้ครับ

3.1 การตั้งมาตรฐานใหม่ให้กับตัวเอง

คนทุกคนมีมาตรฐานเดิมที่เป็นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานความรู้ ความสามารถและทักษะ มาตรฐานของผลลัพธ์ที่ทำได้อยู่ในปัจจุบัน  มาตรฐานทางด้านน้ำอดน้ำทน  ดังนั้น หากคุณต้องการการบรรลุเป้าหมายที่สูงขึ้น ยากขึ้น คุณจึงจำเป็นที่ต้องยกระดับมาตรฐานใหม่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายนั้นๆ เพื่อให้คุณมีมาตรฐานพอที่จะบรรลุได้

3.2 การตั้งค่าตัวชี้วัดอารมณ์ของคุณ

คนเราแต่ละคนมี 3 ระดับอารมณ์เป็นหลัก นั่นก็คือ อารมณ์ห่อเหี่ยว พอไหวและตื่นเต้นกระตือรือร้น ถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จมากขึ้น คุณต้องปรับอารมณ์ให้สอดคล้องก่อน ซึ่งผมหมายถึงการปรับอารมณ์ให้ตื่นเต้น มีความหวัง มีโอกาสและมีความเป็นไปได้

3.3 รักษาคำพูดและทำตามที่ได้พูดไว้

คนที่จะสร้างความสำเร็จในชีวิตได้นั้น ต้องมีพลังที่สอดคล้องของการคิด พูดและทำที่ส่งเสริมกัน  ถ้าเราคิดอย่าง พูดอย่าง ทำอีกอย่าง เราจะกลายเป็นคนไม่น่าเชื่อถือ และไม่เกิดความก้าวหน้าจากการเรียนรู้และลงมือทำ ดังนั้น คุณจึงต้องรักษาคำพูดของตัวเองที่มีต่อทั้งตนเองและคนอื่น ให้การพูดและการทำของคุณสอดคล้องกัน

4.แรงขับเคลื่อนที่ใช้ในการแสดงความใส่ใจ

ความใส่ใจตนเองและผู้อื่น เป็นแรงขับเคลื่อนการสร้างผลลัพธ์ที่สำคัญ ซึ่งมีผลต่อทั้งอารมณ์ความรู้สึกที่ดีของตนเองและผู้อื่น เพิ่มระดับการเปิดใจและการมองเห็นบางสิ่งที่จะเสนอแนะเพื่อการเติบโตอย่างทันท่วงที ดังนี้ครับ

4.1 จงใส่ใจตนเอง

ตัวคุณคือเครื่องมือสำคัญที่สุดในการสร้างชีวิตของตัวคุณเอง คุณจึงต้องใส่ใจการดูแลสุขภาพ  ใส่ใจการเรียนรู้ ใส่ใจอารมณ์ความรู้สึก ใส่ใจทุกสิ่งที่ใช้เวลาอันมีค่าของคุณ ใส่ใจสิ่งที่คุณกำลังได้รับอยู่ และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนถ้ามีบางเรื่องที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างความสำเร็จ

4.2 จงกล้าหาญและเปิดตัวเองเพื่อรับความเอาใจใส่และแรงสนับสนุนจากคนอื่น

ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เกิดจากการสร้างร่วมกับคนอื่น ดังนั้น หากมีคนอื่นใส่ใจคุณและพร้อมสนับสนุนคุณเพื่อสร้างชัยชนะร่วมกัน ขอให้คุณจงเปิดรับอย่างกล้าหาญ เพราะจะช่วยทำให้คุณมีพลังต่อการสร้างความสำเร็จมากขึ้น

4.3 จงอยู่กับปัจจุบัน สนใจและใส่ใจผู้อื่นให้มากขึ้น

คุณต้องมีสมาธิกับสิ่งที่คุณทำอยู่ในปัจจุบัน  ไม่จบปลักอยู่กับอดีต  และไม่ฟุ้งถึงอนาคต ขอให้คุณมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายในอนาคตที่ชัดเจน จากนั้นวางแผนงานที่สร้างจากปัจจุบัน พร้อมๆกับให้ความสนใจบุคคลรอบตัวที่ร่วมสร้างอนาคตไปกับคุณและใส่ใจพวกเขาเหล่านั้นให้มากขึ้นๆ

  1. แรงขับเคลื่อนจากพลังแห่งความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์คือความต่อเนื่องในการทำสิ่งต่างๆร่วมกับผู้อื่น เมื่อมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ความร่วมแรงร่วมใจและการรับผลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองจะดีขึ้น ซึ่งคุณจำเป็นต้องทำสิ่งต่อไปนี้ครับ

5.1 ออกแบบความสัมพันธ์ที่คุณต้องการ

มีอะไรที่คุณต้องทำเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับทีมงานมีความสุข มีความผูกพันและมีพลังในการทำงานมากขึ้น

5.2 ค้นหากลุ่มคนที่ช่วยส่งเสริมคุณและรักษาความสัมพันธ์เอาไว้

บุคคลที่แวดล้อมตัวคุณ มีอิทธิพลต่อการสร้างความสำเร็จของคุณ ดังนั้นคุณจึงต้องหมั่นสมาคมกับคนที่มีพลังสูงกว่าและมีผลลัพธ์ชีวิตที่ดีกว่า

ทั้งหมด 2 ตอนที่ผมแบ่งปันมานี้ คือ “5 แรงขับเคลื่อนพื้นฐานสู่ชัยชนะ”ซึ่งผมได้ศึกษาและนำมาประยุกต์ใช้จากหนังสือ เดอะชาร์จ ใครสนใจรู้ลึกกว่านี้ก็หาอ่านเพิ่มเติมได้ และผมมั่นใจว่า หากคุณผู้อ่านเริ่มใช้พลังขับเคลื่อนพื้นฐานนี้อย่างเข้าใจ คุณจะสามารถบรรลุเป้าหมายอย่างไม่มีข้อแม้เกี่ยวกับโควิด 19 ครับ

สวัสดีครับ